Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Modulární jednotky FSU pro sběrnici Profinet

Nové moduly pro připojení podřízených jednotek sběrnicových sys­témů k programovatelným automatům řady FP-Sigma a FP2/FP2SH společnosti Panasonic umožňují zapojovat PLC do sběrnicových sys­témů bez nutnosti výměny pro­cesorové jednotky CPU. Nový modul FSU pro Profinet má dva konektory RJ45 s integrovaným přepínačem. To dovoluje komu­nikaci v reálném čase při jaké­koliv topologii sítě, tedy bez ohledu na to, zda jde o síť se strukturou sběrnicovou, kruho­vou, stromovou nebo hvězdico­vou. Modul FSU vyhovuje třídě B podle IAONA a nabízí funkce pro správu sítě na bázi protoko­lu SNMP, jako např. inteligentní diagnostiku sítě nebo rozpoznání topologie pomocí protokolu LLDP. Maximální objem přenášených vstupních a výstupních dat je v kaž­dém směru 128 slov v reálném čase. Pro všechny čtyři sběrnicové sys­témy nabízí PEW zdarma technologické komponenty pro programo­vací software FPWIN Pro, které vyhovují normě IEC. Programovací software uživateli usnadní práci a ušetří mnoho drahocenného času při projektování komplexních automatizačních řešení.
 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., tel.: 374 799 990, fax: 374 799 999, www.panasonic-electric-works.cz