Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Modulární I/O jednotka Moxa ioThinx

Koncem loňského roku společnost Moxa představila novou modulární jednotku ioThinx 4510 pro distribuované I/O v aplikacích IIoT. Jednotka podporuje několik protokolů používaných v informačních technologiích (IT) a automatizačních úlohách, jako jsou např. Modbus TCP, SNMPv3, RESTful API a MQTT. Nabízí intuitivní konfigurační nástroj s přehledným webovým grafickým uživatelským rozhraním, který umožňuje uživatelům z IT i automatizační oblasti kopírovat nastavení konfigurace systému bez dalších dodatečných nastavení i v případě, že je jednotka osazena jinou kombinací modulů. Taktéž není při změně modulů v jednotce třeba měnit její konfiguraci pro nadřazený software (např. SCADA). Díky komunikační bráně Modbus vestavěné v jednotce ioThinx 4510 lze navíc snížit složitost celého systému.

Stále roste poptávka uživatelů z oblasti automatizace i klasických informačních technologií, kteří chtějí získávat I/O data z výrobních linek nebo zařízení rozmístěných v terénu a posílat je do soukromého nebo veřejného cloudu. Většina I/O jednotek na trhu však není dostatečně uživatelsky přívětivá, zejména pro uživatele z oboru IT. S ohledem na tuto skutečnost byla vyvinuta jednotka ioThinx 4510, využívající koncept IT integrovaný v automatizačním zařízení s cílem odstínit specifika automatizačních technologií pro uživatele se znalostmi z oboru IT. Společnost Moxa proto při navrhování nové produktové řady ioThinx využila své dlouholeté zkušenosti z obou světů a umožnila jednoduchou integraci těchto produktů do společného systému IIoT.

ioThinx 4510 je řešením i další velké komplikace. U modulárních distribuovaných I/O jednotek je totiž jednou z největších potíží nutnost opakovaně konfigurovat i neměněné moduly při změně kombinace modulů. Po přidání, přesunutí nebo odstranění i jen jednoho modulu je nutné nově nastavit též zbývající moduly včetně adres Modbus a RESTful API na nadřazeném systému. Uživatelům jednotky ioThinx 4510 tento problém nevzniká. 

Automatizační i IT protokoly v jednom zařízení

ioThinx 4510 podporuje Modbus TCP jako nejpoužívanější protokol v automatizaci, jakož i SNMPv3 a RESTful API používané v úlohách IT a nově také protokol MQTT jako základní protokol určený pro systémy IoT. Jednotka současně zpracovává a převádí I/O data do kteréhokoliv z uvedených protokolů, a je tudíž schopna najednou obsloužit množství aplikací využívajících různé protokoly. Zároveň tím uživatelům umožňuje optimalizovat skladovou a servisní rezervu zařízení a zjednodušit dodavatelský řetězec. 

Intuitivní webový konfigurátor s grafickým uživatelským rozhraním

Jednotka ioThinx 4510 je vybavena intui­tivním webovým konfiguračním nástrojem, který podporuje jedinečné pojmenování modulů a jejich kanálů. Jednoduše řečeno, nastavení konfigurace včetně Modbus adresy nebo kanálu RESTful pro systém SCADA odpovídá specifickému modulu. Bez ohledu na to, zda uživatelé mění sekvenci modulů či přidávají nebo odebírají moduly, nejsou nuceni provádět žádnou rekonfiguraci. Stačí nakonfigurovat jen nově přidaný modul. Webový konfigurační nástroj navíc obsahuje funkce jako drag-and-drop, pomocí které uživatel může intuitivně měnit posloupnost I/O modulů a jejich typy. Tato funkce má vliv i na nastavení protokolů Modbus TCP a RESTful API. 

Vestavěná komunikační brána pro protokol Modbus

ioThinx 4510 není jen modulární I/O systém, ale obsahuje i komunikační bránu pro protokol Modbus. Ta podporuje režim Modbus RTU Master, pomocí něhož může jednotka sbírat data ze zařízení se sériovým rozhraním a protokolem Modbus RTU a převádět je na protokoly Modbus TCP, SNMPv3, RESTful nebo MQTT. Toto řešení „dva v jednom“ snižuje složitost systému a požadavky na prostor v rozváděči a zkracuje dobu instalace.

Dodavatelem ethernetových I/O jednotek, síťových prvků pro průmyslový Ethernet, protokolových komunikačních bran, softwaru a příslušenství od výrobce Moxa a dalších zařízení pro průmyslovou komunikaci je společnost ELVAC, a. s. Podrobnější informace mohou zájemci najít na internetových stránkách www.moxa.cz.

(ELVAC, a. s.)

Obr. 1. Modulární jednotka ioThinx 4510

Obr. 2. Automatizační i IT protokoly v jednom zařízení

Obr. 3. Intuitivní webový konfigurátor