Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Modulární diagnostický systém MMPS

číslo 3/2005

Modulární diagnostický systém MMPS

Modulární diagnostický systém MMPS představuje čtvrtou generaci diagnostických systémů dodávaných společností Aura, a. s., Milevsko, a určených pro trvalé sledování provozního stavu strojů.

Obr. 1.

Systém MMPS přináší především zásadní změnu ve způsobu zpracování signálu – digitalizaci signálu přímo ve vstupním modulu. Přenos dat mezi moduly po sběrnici CAN umožňuje pružně měnit způsob a vlastnosti měření jen změnou parametrů programu nebo změnou programového vybavení. Přenos všech dat po sběrnici CAN také zjednodušuje kabelové propojení a usnadňuje návrh topologie systému přizpůsobené kritickým uzlům stroje. Výhodou ukládání kalibračních a provozních údajů v paměti každého modulu je jednoduché nastavení provozních parametrů a usnadnění zejména výměny modulů při servisu (plug-in).

Moduly MMPS umožňují měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje (vibrace, poškození ložisek, teplotu, mazání, elektrický stav). V letošním roce do souboru čidel přibyla i čidla pro relativní vibrace a senzory do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Programové prostředky MMPS poskytují možnost už na úrovni modulů zaznamenávat rychlé časové děje a předávat je k dalšímu zpracování (časové průběhy, rychlá Fourierova analýza atd.). Multiprocesorová struktura sestav MMPS dovoluje vytvářet měřicí systémy s rychlým (paralelním) zpracováním velkého množství dat a řešit tak úlohy, které jsou pro běžné multiplexované měřicí ústředny neřešitelné. Informace lze také přenášet po vnějších komunikačních sběrnicích a sítích (intranet, internet a GSM).

Podle potřeby uživatele lze v sestavě MMPS zobrazovat místní hodnoty na grafickém panelu, automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu a archivovat údaje o provozu a poruchách. Systém poskytuje hardwarovou i softwarovou podporu metodě dálkového servisu stroje – přenesená data lze analyzovat a obsluze doporučit vhodný postup bez přítomnosti technika v místě provozu.

Aura, a. s., tel. a fax: 382 524 224, e-mail: vackova@auranet.cz