Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Modulární bezpečnostní systém PNOZmulti

číslo 8-9/2004

Modulární bezpečnostní systém PNOZmulti

Systém PNOZmulti firmy Pilz je programovatelný modulární bezpečnostní systém pro zpracování bezpečnostních signálů ze strojních zařízení menší až střední velikosti. Vyhovuje požadavkům až do bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 954-1. Zpracovává signály z obvodů nouzového zastavení a dvouručního ovládání, z bezpečnostních krytů, světelných záclon, přepínače režimů, povolovacího tlačítka a snímačů PSEN. Svými vlastnostmi vyplňuje oblast mezi reléovými bezpečnostními moduly a kompaktními i modulárními bezpečnostními systémy PSS firmy Pilz.

Obr. 1.

Základní jednotka systému PNOZmulti s rozměry 94 × 135 × 121 mm obsahuje dvacet vstupů, čtyři taktovací výstupy (pro detekci zkratů mezi vodiči), čtyři bezpečnostní polovodičové výstupy a dva bezpečnostní reléové výstupy. Doplnit lze přídavné vstupní moduly, polovodičové nebo reléové výstupní moduly, signální modul pro přenos stavu do řídicího systému, modul pro sledování otáček hřídelí a komunikační modul Profibus-DP. Přídavných modulů může být až osm.

Pro konfigurování a programování systému PNOZmulti je určen grafický software – konfigurátor PNOZmulti. Prvky bezpečnostních obvodů jsou v uživatelském rozhraní zobrazeny jako ikony a obvody lze řetězit prostřednictvím logických funkcí AND, OR, XOR, NOT, SET, RESET. Schéma bezpečnostních obvodů je možné přenést z konfigurátoru do modulu PNOZmulti na čipové kartě.

Základními přednostmi systému PNOZmulti jsou úspora místa v rozváděči, snazší projektování a zkrácení doby potřebné na montáž, oživení i údržbu.

Systemotronic s. r. o., tel.: 538 707 111, fax: 538 707 110, e-mail: sale@systemotronic.cz, http://www.systemotronic.cz

Inzerce zpět