Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Modulární bezpečnostní relé

číslo 10/2006

Modulární bezpečnostní relé

Bezpečnostní systém vzniklý kombinací modulárních bezpečnostních relé Interface PSR od společnosti Phoenix Contact zaručuje úsporu místa v rozváděči řízení, minimalizuje náklady na propoje a rozšiřuje kontaktní pole se zárukou maximální bezpečnosti. Bezpečnostní relé Interface jsou určena pro univerzální dohled a monitorování bezpečnostních signálů, ať už je to signál nouzového zastavení, bezpečnostní signály z dveřních kontaktů nebo signály světelných bariér. Obr. 1. Podle požadavků mohou být kombinovány až čtyři prodlevy bezpečnostního odpojení nebo tzv. skryté rozšíření kontaktů – propojení může být realizováno prostřednictvím sběrnice T-Bus uložené v prostoru nosné lišty. Použití sběrnice umožní pružné dimenzování bezpečnostní jednotky.

Zdroje napětí v bezpečnostním provedení, spínaný potenciál a smyčky signálů zpětného hlášení jsou kontrolovány s využitím sběrnice T-Bus. Každá bezpečnostní funkce může podmíněně ovládat až deset rozšiřujících modulů bez rizika křížové vazby.

Rozpojitelné konektory signálů jsou standardně dostupné ve šroubovém nebo pružinovém provedení. Pružinové svorky jsou ovládány ve dvojicích, což zrychluje práci s kabeláží. Pevné vodiče nebo vodiče s dutinkami mohou být do pružinových svorek vkládány přímo, bez nástroje.

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, mobil: +420 724 046 668, http://www.phoenixcontact.cz