Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Modul X20 s funkcí osciloskopu

číslo 8/2006

Modul X20 s funkcí osciloskopu

Nové analogové dvoukanálové a čtyřkanálové šestnáctibitové vstupní moduly pro systém X20 (B&R) nemají jen velké rozlišení, ale i další výjimečné vlastnosti. Stejně jako u všech analogových modulů X20 lze každý jejich kanál samostatně nakonfigurovat pro měření proudu (0 až 20 mA) nebo napětí (±10 V). Nastavit lze také softwarový filtr. Uložení záznamů do interní paměti není závislé na časování sběrnice a jeho perioda vzorkování závisí pouze na době AD konverze (50 µs). Načítání záznamů z paměti CPU je prováděno v cyklu sběrnice bez nutnosti konfigurace CPU.

Obr. 1.

U modulu lze použít různé metody vzorkování, nastavené pomocí parametrů funkce trigger nebo nastavitelné přímo z CPU:

  • záznam určeného počtu měření po aktivaci funkce trigger,
  • záznam určeného počtu měření před aktivací funkce trigger a po něm,
  • záznam měření od stanoveného okamžiku před aktivací funkce trigger až do maximální velikosti paměti,
  • záznam určeného počtu měření spuštěný se zpožděním po aktivaci funkce trigger.

Záznam hodnot před aktivací funkce trigger je možný díky tomu, že se hodnoty do paměti zaznamenávají nepřetržitě, a ne jen v okamžiku, kdy je funkce aktivována. Frekvence vzorkování může být nastavena od 100 Hz do 20 kHz – bez závislosti na počtu navolených kanálů. Paměť o kapacitě 12 kB umožňuje zaznamenat i poměrně složité a dlouhé průběhy napětí a proudu.

Uložené hodnoty jsou přenášeny po sběrnici asynchronně, bez vlivu na cyklický přenos dat.

B+R automatizace, s. r. o., tel.: 541 420 311,
e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com