Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Modul Siwarex MS pro vážení, řízení a kontrolu

číslo 6/2006

Modul Siwarex MS pro vážení, řízení a kontrolu

Společnost Siemens vyvinula nový vážicí modul Siwarex MS (Micro Scale), který lze použít jako rozšiřující modul mikrosystému Simatic S7-200.

K modulu lze připojit libovolné tenzometry: vážicí prvky, snímače síly nebo snímače krouticího momentu hřídele. Modul měří elektrické napětí v tenzometrickém můstku a následně je přepočítává na hmotnost, sílu nebo napětí. Tato hodnota je přenesena do centrální jednotky (CPU) řídicího systému Simatic S7-200. Dále lze monitorovat dvě volně programovatelné limitní hodnoty.

Siwarex MS má dvě sériová rozhraní – jedno pro připojení vzdálených digitálních zobrazovacích jednotek a druhé pro nastavení pomocí PC.

Řídicí program S7-200 vyhodnocuje prostřednictvím jednotky Simatic CPU aktuálně změřenou hmotnost, sílu nebo napětí bez potřeby jakéhokoliv dalšího rozhraní. Automatizační a vážicí úlohy jsou řešeny parametrizačním softwarem Siwatool MS, výsledky měření lze ukládat a archivovat díky funkci S7-200 Data Logging.

V nabídce je také sada Micro Automation Set 6 s dotykovým panelem TP 177micro Touch Panel. Na panelu lze zadávat údaje, upravovat parametry a zobrazovat změřené hodnoty. Sada také obsahuje několik příkladů aplikací z praxe a přednastavený řídicí program S7-200. Uživatelé tak mají k dispozici připravenou a ověřenou kombinaci automatizačních komponent, s níž mohou ihned řešit úlohy v oblasti vážení či snímání síly.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 032 411, e-mail: siemens.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad