Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Modul pro měření údajů o spotřebě elektřiny

Třífázový výkonový měřicí modul Wago umožňuje detailní měření hodnot elektrických veličin v třífázové napájecí síti. Díky tomu se stal nepostradatelnou součástí mnoha projektů zaměřených na úsporu energie. Firmy a organizace z různých oborů jej využívají ke sběru podrobných údajů o spotřebě energie. Vytvářejí si tím zároveň základ pro splnění normy EN 16001, která provozovatelům zařízení od srpna 2009 ukládá povinnost neustále snižovat spotřebu energie v rámci systému managementu hospodaření s energií. Výkonový měřicí modul je k dispozici pro Wago-I/O-System 750, nezávislý na typu průmyslové sběrnice, a umožňuje podrobné měření elektrických veličin v třífázové napájecí síti.
 
Měřicím modulem lze díky šesti analogově-digitálním převodníkům snímat v časovém rastru přibližně 16 μs proud a napětí všech tří fází. Z efektivních hodnot vypočítává třífázový výkonový měřicí modul pro každou fázi efektivní výkon a spotřebu energie, zdánlivý výkon a účiník. Další měřicí přístroje nejsou třeba, protože lze rozsáhlé analýzy napájecí sítě nyní provádět prostřednictvím systému Wago-I/O-System a průmyslové sběrnice. Na základě těchto informací mohou provozovatelé strojů a zařízení cíleně regulovat napájení elektřinou. Mohou tak jednak optimalizovat spotřebu energie, jednak chránit technická zařízení před poškozením a výpadky.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz