Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Modernizované radarové hladinoměry Rosemount 5400

číslo 7/2005

Modernizované radarové hladinoměry Rosemount 5400

Základní parametry radarových hladinoměrů jsou citlivost k odraženému signálu (echosensitivity), schopnost současně pracovat se slabými i silnými odrazy (echodynamics) a schopnost ignorovat falešné odrazy (echologics). Modernizované radarové snímače polohy hladiny řady Rosemount 5400 Radar Echonomics dosáhly pokroku ve všech třech jmenovaných parametrech.

Obr. 1.

Velká citlivost k odraženému signálu, a to i v nepříznivých podmínkách (pěna na hladině, kondenzující páry, neklidná hladina), je zajištěna několika vylepšeními – jmenovat lze např. speciální konstrukci antény, která zvyšuje odolnost proti kondenzaci a tvorbě nánosů. Zlepšena byla i schopnost současně sledovat slabé i silné odrazy. To je důležité např. u nádob s míchadly, kde může být odraz od neklidné hladiny měřeného média slabší než odraz od míchadla. S tím souvisí i schopnost ignorovat falešné odrazy. K tomu jsou hladinoměry vybaveny softwarem, který dokáže spolupracovat s operátorem a „naučit se„ správně vyhodnocovat odražené signály (funkce measure and learn).

Řada 5400 má dva základní typy: 5401 je hladinoměr s frekvencí 6 GHz, který je určen především pro měření neklidných hladin a v prostředí s výpary a možností kondenzace, popř. i usazování látek na anténě. 5402 je hladinoměr s frekvencí 26 GHz, pro úzký radarový paprsek vhodný do úzkých nádob a obtokových trubic nebo do nádob s množstvím vnitřního vybavení, které by jinak způsobovalo falešné odrazy.

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, http://www.emersonprocess.cz, e-mail: info.cz@emersonprocess.cz