Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Modernizace linky na výrobu pístů

číslo 5/2006

Modernizace linky na výrobu pístů

Společnost Metal Ústí nad Labem, a. s, sídlící v průmyslové zóně Ústí nad Labem-Trmice, je významný výrobce pístů do zážehových i vznětových motorů a kompresorů. Předchůdce dnešního Metalu, společnost Walter Dieck, vznikla již v roce 1916. Historie výroby pístů je zde jen o sedmnáct let kratší: tehdejší strojírna totiž začala v roce 1933 vyrábět písty pro motory Škoda a Tatra.

Obr. 1.

Obr. 1. Dopravníkový systém XKP
Obr. 2. Polotovary pístů na paletkách

V současné době společnost patří do německé skupiny KS Kolbenschmidt, působící v oboru výroby pístů po celém světě. Písty z Metalu se dodávají mnoha významným automobilkám (Daimler Chrysler, Volkswagen, Volvo, Audi, Ford), ale také např. výrobcům zemědělské techniky (Husqvarna, Stihl). Trmické písty jsou také v kompresorech MAN nebo Wabco. Více než 90 % produkce podnik exportuje. Společnost Metal má přes osm set zaměstnanců, a patří tak mezi největší zaměstnavatele v severních Čechách.

V závodě se celkem vyrábí přibližně 250 typů pístů. Je zde sedmnáct výrobních linek, z toho pět automatizovaných. Pro to, aby se objem výroby pístů mohl neustále zvětšovat, investuje společnost prostředky do modernizace a automatizace výroby. V poslední době mezi největší investiční akce patřily nákup dvou obráběcích linek ze SRN a USA a automatizace jedné z dosavadních linek. Realizátorem přestavby, která se uskutečnila v roce 2005, byla společnost Flexlink. Obr. 2. Inženýři firmy Flexlink, která má již několik let v České republice přímé zastoupení (www.flexlink.cz), měli za úkol vyřešit integraci stávajících a nově zakoupených obráběcích strojů do jednoho funkčního plně automatizovaného celku. Šlo o automatizaci linky se čtrnácti obráběcími stroji, kde se každých dvanáct sekund kompletně obrobí jeden píst. Pracuje se zde na tři až čtyři směny. Vzhledem k požadované rychlosti výroby jsou některé z výrobních operací zdvojeny.

Polotovary v rámci výrobní linky transportuje paletový dopravníkový systém XKP (obr. 1). Tento dopravníkový systém s plastovým řetězem umožňuje vertikální i horizontální změny směru pohybu; díky tomu je velmi přizpůsobivý a lze jím realizovat nejrůznější dráhy výrobních linek podle potřeb zákazníka. Rozbočovače toku, stopery, elevátory a další standardizované prvky systému Flexlink umožnily komplexní řešení plně automatizovaného toku výroby. O zakládání polotovarů z technologických paletek (obr. 2) do obráběcích strojů se starají elektropneumatické manipulátory (obr. 3), navržené firmou Flexlink a využívající lineární pohony Festo. Ovládací signály jsou rozváděny pomocí decentralizovaných I/O terminálů určených do provozních podmínek.

Obr. 3.

Obr. 3. Elektropneumatický manipulátor

Důvodem, proč společnost Metal investuje do automatizace, je snaha udržet si své dominantní postavení na trhu, a to přijatelnou cenou svých výrobků, které lze dosáhnout jedině efektivní výrobou, a také vysokou kvalitou výroby, jež je v silné konkurenci nezbytná. Moderní linka v těchto ohledech splňuje očekávání zadavatele. Výhodou použití techniky od firmy Flexlink je snadná instalace a krátká doba nutná pro uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že v sortimentu společnosti Flexlink je široký výběr standardních komponent pro nejrůznější konfigurace výrobních linek a pracovních stanovišť, minimalizují se náklady na návrh a vývoj specializovaných dílů a je zachována kompatibilita pro případnou změnu konfigurace nebo velikosti linky. Další nespornou výhodou je spolehlivost a nenáročnost údržby. Zvláště v automobilovém průmyslu, kde automobilky očekávají od svých dodavatelů naprostou dochvilnost dodávek, je spolehlivost rozhodujícím kritériem při výběru automatizačních komponent; nenáročnost údržby zkracuje nutné prostoje a zefektivňuje využití výrobních prostředků.

(Bk)