Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Modernizace laboratoře na VŠB v Ostravě

číslo 6/2006

Modernizace laboratoře na VŠB v Ostravě

Společnost Siemens v rámci své spolupráce s vysokými školami zmodernizovala na katedře měřicí a řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných řídicích systémů. Inovace laboratoře byla zahájena v polovině roku 2005 a byla rozdělena do tří etap. V průběhu první etapy společnost Siemens dodala základní vybavení pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia: spínací a řídicí moduly Logo!, malé programovatelné automaty Simatic S7-200 a modulární programovatelné automaty Simatic S7-300. Toto vybavení je od října 2005 používáno v pravidelné výuce.

V průběhu druhé etapy Siemens dodal panely pro ovládání a vizualizaci Simatic TP177A a dále komponenty pro průmyslovou komunikaci (Profibus-PA, Profibus-DP a průmyslový Ethernet). Ve výuce jsou tyto komponenty používány od března 2006.

V třetí etapě bude instalován procesní řídicí systém Simatic PCS 7, který je používán pro automatizaci kompletních výrobních technologií, včetně jejich podružných procesů. Otevření celé laboratoře je naplánováno na červen 2006.

VŠB-TU Ostrava se rozhodla pro modernizaci své laboratoře z několika důvodů. Hlavním cílem bylo zlepšit vybavení laboratoře tak, aby absolventi oboru řídicí a informační systémy získali znalosti, po nichž je v okolních firmách poptávka. Nová laboratoř se má rovněž stát školicím centrem průmyslové automatizace pro pracovníky firem v regionu. Dalším důvodem pro modernizaci laboratoře byla snaha o rozšíření působnosti VŠB do příhraničních oblastí Polska, kde je rozvinutý hutní průmysl. V tomto regionu sídlí také univerzity PS Gliwice a AGH Krakow, s nimiž VŠB úzce spolupracuje.

(ed)