Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Moderní využití kombinovaných zdrojů energie

Řídicí systémy HVAC (z anglického Heating, Ventilation and Air Conditioning) procházejí v posledních několika letech výraznými změnami v reakci na rostoucí požadavky na úspory energie a integraci informačních a komunikačních systémů. K získání ekonomických výhod a přínosu pro životní prostředí jsou zapotřebí systémy, jež dokážou zajistit synergii tradičních a nekonvenčních zdrojů energie. K předním firmám v prosazováních nových trendů při využívání vysoce efektivních automatizačních prostředků a otevřené platformy firmy B&R patří firma Revos. Prokázala to např. při řešení systémů měření a regulace v novém hotelu Fabrika v Humpolci.

 
Oddělení měření a regulace ve firmě Revos se dlouhodobě specializuje na zavádění řídicích a měřicích systémů v oblasti tepelné techniky, řízení budov, řízení centrálního zásobování měst teplem včetně řízení alternativních zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, spalování biomasy, solární kolektory apod. Technici Revosu se rozhodli využívat pokročilejší systémy řízení z oblasti průmyslové automatizace, protože proprietární systémy určené pro řízení technického vybavení budov mají tendence být až příliš jednoúčelové a jejich výkon a spolehlivost se blíží spodní hranici požadavků na automatizované systémy technických zařízení budov.
 

Krok před tradiční technikou budov

Nejmodernější technika průmyslové automatizace od společnosti B&R přináší do světa řídicích systémů technických zařízení budov vlastnosti jako otevřené možnosti programování, standardní komunikační rozhraní a protokoly, výrazně větší výpočetní výkon a velkou spolehlivost. „Průmyslové řídicí systémy firmy B&R jsou vždy několik kroků před tradičními systémy pro řízení techniky budov,“ říká Radomír Fireš, specialista firmy Revos na tepelnou techniku. „Mají vynikající spolehlivost, excelentní technickou podporu a jednotné vývojové prostředí pro všechny aspekty našich projektů.“ Revos již použil systémy B&R pro řízení tepelných zdrojů a techniky v desítkách budov, výrobních závodů a systémů dálkového vytápění.
 
Na rozdíl od tradičních systémů pro řízení techniky budov jsou systémy B&R plně otevřené, volně programovatelné a komfortní. Univerzální vývojové prostředí Automation Studio zajišťuje zpětnou kompatibilitu hardwaru a softwaru a tím zároveň umožňuje i neustálé inovace.
 

Kombinování tradičních a alternativních zdrojů energie

Systémy B&R jsou nyní preferovaným standardem všech projektů firmy Revos. Jedním ze zajímavých projektů je hotel Fabrika v Humpolci, který byl postaven na konci roku 2011 (obr. 1). Tento hotel nabízí devatenáct pokojů, pět konferenčních sálů s celkovou kapacitou až 130 hostů, restauraci a wellness centrum.
 
Revos byl pověřen realizací systému vytápění a klimatizace. Teplo pro vytápění hotelu primárně poskytují dvě tepelná čerpadla Danfoss s pěti vrty o hloubce 150 m (poskytují 35 a 42 kW výkonu) a ještě dva pomocné plynové kotle. V létě je naopak do hlubin země ukládáno teplo odčerpané z interiéru hotelu. V hotelu se o příjemné klima stará výkonná vzduchotechnika, jež řídí nejen teplotu, ale i kvalitu vzduchu. K udržování tepelné pohody v hotelových pokojích byla zvolena netypická kombinace podlahového topení a stropního chlazení bez použití rušivých ventilátorů.
 
V objektu firmy MHA sousedícím s hotelem, byla instalována plynová kogenerační jednotka Tedom poskytující 30 kW elektrického výkonu a 62 kW tepelného výkonu. Jejím primárním úkolem je zásobovat hotel elektřinou v havarijních případech. Kogenerační jednotka však i v běžném provozu zásobuje elektřinou budovu MHA a vyrobené teplo je využíváno k vytápění jak budovy MHA, tak i hotelu v zimním období.
 
V létě je teplo z kogenerační jednotky dále využíváno k chlazení hotelu prostřednictvím absorpční chladicí jednotky o výkonu 42 kW. Aby využití zbytkových energií bylo dokonalé, je i teplo z odpadních vod hotelu využíváno k teplotní regeneraci vrtů a předehřevu TUV.
 

Řízení a maximální komfort

Řídicí systém B&R řídí tepelná čerpadla dvou budov, kogenerační jednotku, pět klimatizačních jednotek, absorpční jednotku a vychlazování odpadních vod. Řídicí systém se skládá ze dvou inteligentních jednotek s dotykovými displeji Power Panel, napojených na hotelovou síť, vstupních a výstupních jednotek systému X20 v rozsahu 430 I/O kanálů pro hotel i budovu MHA a odpovídajícího programového vybavení.
 
Celý systém lze ovládat nejen z hotelových počítačů, ale též prostřednictvím internetu i z libovolného místa na světě. Maximální efektivitu systému zaručuje propojení systému řízení technického vybavení hotelu s rezervačním systémem, což umožňuje plánovat optimální využití hotelových prostor.
 
 
Obr. 1. Hotel Fabrika v Humpolci
Obr. 2. Řízení výměníkové stanice
Obr. 3. Rozváděč HVAC