Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Moderní univerzální převodníky PReasy

Moderní univerzální převodníky PReasy

Přesnost a spolehlivost jsou dnes standardní charakteristiky vyžadované u moderních převodníků. O vhodnosti použití konkrétního převodníku pro danou aplikaci však stále více rozhodují další vlastnosti spojené např. s jejich univerzálností. Zákazník obvykle nechce mít v provozu mnoho různých typů, ale dává přednost používání jediného standardního přístroje pro veškeré měření primárních hodnot. To znamená jednotnou obsluhu, potřebu menšího počtu náhradních dílů apod. Dalším parametrem je jednoduchost přípravy pro uvedení převodníků do provozu, tzn. snadnost nastavení a případného programování či přeprogramování a kontroly fungování v provozu. Rovněž stále důležitější roli hrají parametry bezpečnosti, které v současné době pro některé aplikace přímo předepisují úroveň bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level) podle EN 61508.

PReasy 4100 a 4200 s odnímatelným panelem

Převodníky nových řad PReasy 4100 a 4200 vynikají zejména univerzálností. Pomocí odnímatelného čelního panelu lze totiž každý převodník během chvilky naprogramovat, popř. do něj okopírovat konfiguraci z jiného převodníku. V provozu je možné panel sejmout a použít k programování dalšího přístroje nebo ponechat pro místní zobrazení měřené vstupní nebo výstupní veličiny z převodníku. Vedle univerzálnosti jsou převodníky řad PReasy 4100 a 4200 charakteristické těmito vlastnostmi:

 • mobilita a pohotovost – odnímatelný panel o rozměrech pouze o něco větších než krabička zápalek může obsluha kdykoliv snadno připojit k převodníku a ověřit jeho funkci, měřenou veličinu či vykonat základní změny v nastavení,

 • jednoduché a rychlé použití – uživatelé, kteří nechtějí programovat převodníky z PC, mohou použít odnímatelný programovací modul, jehož logická nápověda (helptext) je provede celým programovacím menu, aniž musí připojovat PC či studovat uživatelské příručky pro nastavení převodníků,

 • provozní vizualizace – za provozu může trvale připojený čelní panel 4501 zobrazovat vstupní i výstupní veličiny,

 • univerzální vstup: napěťové a proudové signály (mV, V, mA), termočlánky, odporové snímače teploty, lineární rezistory, potenciometry apod.,

 • přesnost 0,1 %,

 • univerzální napájení: 21,6 až 253 V AC nebo 19,2 až 300 V DC, ochrana proti přepólování,

 • různé výstupy – analogový výstup, dvě relé, nebo analogový výstup a zároveň i dvě relé,

 • provozní kalibrace pro všechny typy vstupů.

PReasy 4100 – univerzální převodníky

Do řady PReasy 4100 (obr. 1) jsou zahrnuty zejména převodníky 4414, 4116 a 4131. S využitím odnímatelného modulu 4501, který se jednoduše umístí na čelní stranu přístroje, lze rychle a snadno naprogramovat potřebnou aplikaci. PReasy může být na vstupu naprogramován pro všechna běžná čidla, jako jsou odporová čidla, termočlánky, lineární rezistory, potenciometry či proudové a napěťové signály (mA, mV a V).

Obr. 1.

Obr. 1. Nová řada univerzálních převodníků PReasy 4100 (typ 4114, typ 4116 s odnímatelným čelním panelem 4501 a typ 4131)

Podle dané aplikace může zákazník zvolit buď typ 4114, opatřený pouze analogovým výstupem, nebo typ 4131 se dvěma výstupními relé, popř. typ 4116, vybavený jak analogovým výstupem, tak i dvěma relé.

Bezpečnost – významná charakteristika

Pro zajištění bezpečnosti mají převodníky tyto vlastnosti:

 • rozšířená a plynulá detekce poruchy čidla na displeji a prostřednictvím relé,

 • ochrana přepólování napájecího napětí,

 • všechny moduly vhodné pro aplikace vyžadující úroveň bezpečnosti SIL 2,

 • galvanické oddělení 2,3 kV AC mezi napájením, relé a analogovým výstupem,

 • zvýšená bezpečnost díky interní kontrole všech funkcí převodníku,

 • moduly podle norem NAMUR NE21 (burst), NAMUR NE43 (chyba čidla), LVD a UL 508,

 • odnímatelné konektory kódované zámkem pro snadnou a rychlou montáž a případnou výměnu převodníků; zamezení chybného zapojení jednoduchým klíčem.

Obr. 2.

Obr. 2. Dva převodníky 4116 (levý s nasazeným čelním panelem 4501)

U modulů 4131 a 4116 (obr. 2) lze jednotlivá relé nastavovat nezávisle na sobě tak, aby signalizovala měřené hodnoty (průtok, hladina, teplota, rychlost nebo jakýkoliv jiný měřený signál). Mohou být také použita jako signálový zesilovač, pro signalizaci fungování nebo poruchy čidla apod.

PReasy 4222 – univerzální převodník I/f

Dalším přístrojem v nové řadě je PReasy 4222 – univerzální převodník měřené teploty nebo jiného analogového signálu na frekvenční signál. Výstupem může být signál NPN, PNP nebo TTL s volitelným frekvenčním rozsahem v rozmezí 0,001 Hz až 25 kHz. Převodník má všechny vlastnosti přístrojů řady 4100, včetně univerzálnosti vstupů, napájecího napětí i jednoduchosti programování. PReasy 4222 představuje nejjednodušší cestu, jak převést analogový signál na digitální.

Závěr

Na všechny uvedené přístroje je poskytována záruka pět let. Při výrobě modulů jsou přísně dodržovány zásady RoHS o snižování obsahu nebezpečných látek ve výrobcích.

Ing. Petr Fukač,
JSP, s. r. o.

JSP, s. r. o.
Raisova 547
506 01 Jičín
tel.: 493 760 811
fax: 493 760 820
e-mail: jsp@jsp.cz
http://www.jsp.cz