Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Moderní metody řízení II: identifikace delta modelů a její využití pro adaptivní regulaci

číslo 5/2003

Moderní metody řízení II: identifikace delta modelů a její využití pro adaptivní regulaci

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Jednorázová identifikace metodou nejmenších čtverců,
rekursivní řešení metody nejmenších čtverců,
selektivní vážení dat,
exponenciální zapomínání dat.

Ing. Martin Sysel, Ph.D.,
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.,
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická,
institut informačních technologií
(sysel@ft.utb.cz)

Lektorovala: doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.,
VŠB-TU v Ostravě

Inzerce zpět