Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Moderní metody řízení II: identifikace delta modelů a její využití pro adaptivní regulaci

číslo 5/2003

Moderní metody řízení II: identifikace delta modelů a její využití pro adaptivní regulaci

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Jednorázová identifikace metodou nejmenších čtverců,
rekursivní řešení metody nejmenších čtverců,
selektivní vážení dat,
exponenciální zapomínání dat.

Ing. Martin Sysel, Ph.D.,
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.,
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická,
institut informačních technologií
(sysel@ft.utb.cz)

Lektorovala: doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.,
VŠB-TU v Ostravě

Inzerce zpět