Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Moderní metody řízení – delta-modely

Automa 1/2001

Moderní metody řízení – delta-modely

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Perioda vzorkování,
pperátor delta,
delta-modifikace,
delta-transformace.

Ing. Martin Sysel, prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.,
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut informačních technologií
sysel@ft.utb.cz