Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Moderní metody nastavování PID regulátorů

Automa 9/01

Moderní metody nastavování PID regulátorů
Procesy s přechodovou charakteristikou typu "S"

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Ziegler,
Nichols,
výpočet parametrů regulátoru,
nastavení metodou pokusů a omylů.

doc. Petr Klán, Ústav informatiky AV ČR a Univerzita Pardubice