Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Moderní elektronika pomáhá léčit závratě

Mnoho lidí trpí závratěmi. Nakolik jsou silné, může lékař dosud v převážné většině případů určit jenom podle svých zkušeností odhadem. Nové elektronické zařízení Equivert umožňuje nyní poprvé objektivně stanovit diagnózu a kvantifikovat intenzitu závratí. Navíc mohou pacienti s jeho použitím svoji schopnost udržet rovnováhu kdykoliv trénovat a tím se bezpečně, účinně a jednoduše bránit vzniku závratí. 

Člověku se zdá, že se podlaha kymácí a všechno se s ním houpe a točí – závratě jsou po bolestech druhým nejčastějším důvodem, který pacienty nutí navštívit ordinaci praktického lékaře. Dosud jsou však jak stanovení diagnózy, tak obrana před závratí obtížné. Lékař požádá pacienta, aby se zavřenýma očima buď zůstal klidně stát, nebo šel po místnosti – a bedlivě ho přitom pozoruje. Diagnostika tedy není v žádném případě objektivní. K zamezení vzniku závratí pomáhá především trénink, trénink a ještě jednou trénink, který je však dosud většinou omezen jenom na ordinaci praktického nebo odborného lékaře. Chybějí cenově dostupná zařízení, která by pacientovi umožňovala bezpečně a cíleně samostatně cvičit doma, v bytě. 

Zařízení Equivert optimalizuje diagnostiku a trénink

Uvedený nepříliš útěšný stav by se ale měl již brzy změnit se zavedením do praxe zcela nového zařízení Equivert, společně vyvinutého odborníky z Fraunhoferova ústavu IMS (Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme) v Duisburgu, z Univerzity Duisburg-Essen, ze společnosti pro elektroniku a design GEDmbH a z organizace HNOnet NRW eG. Řešitelský kolektiv byl za úspěšnou spolupráci při vývoji systému zařízení Equivert oceněn prestižní cenou za inovaci společnosti Zenit e. V. (obr. 1). „Naše nové zařízení Equivert, sestávající ze skenovací jednotky Equimedi ve tvaru sluchátek a příslušného softwaru, umožňuje nyní lékařům posuzovat závratě objektivně. Postižení pacienti navíc mohou s použitím trénovacího přístroje Equifit (obr. 2) vznik závratí jednoduchým, bezpečným a účinným způsobem omezit,“ říká Burkhard Heidemann, vedoucí vývojové skupiny ve Fraunhoferově ústavu IMS.

Jak při závrati pomáhá vytrvalý trénink?

K ozřejmení způsobu činnosti zařízení Equivert je třeba nejprve vysvětlit příčinu závratí. To, že člověk dokáže stát zpříma a může bezpečně běhat, zajišťuje ve zdravém lidském těle současně mnoho orgánů a jejich funkčních celků. Čidla ve vnitřním uchu rozpoznají pohyb hlavy a poskytují mozku údaje o směru, kterým se tělo pohybuje. Oči dodávají do mozku údaje o poloze těla v prostoru. Uvedené údaje jsou účelně doplňovány dalšími z čidel v pokožce, kloubech, svalech a šlachách. Jestliže je některý ze zúčastněných funkčních okruhů porušen – dejme tomu onemocněním ve vnitřním uchu, zánětem nervů nebo některou z mnoha dalších příčin – poskytuje orgán rovnováhy mozku nesprávné údaje, neodpovídající realitě. Vzniká závrať. Trénuje-li takto postižený člověk rovnováhu, např. na balanční podložce, mozek se natrvalo učí tyto nesprávné údaje správně vyhodnocovat. 

Sluchátka jako pomůcka k podpoře „stoje zpříma“

Zařízení Equivert přináší do procesu trénování rovnováhy výrazné zjednodušení. „Postižený si nasadí na hlavu svůj trénovací přístroj Equifit s integrovanými čidly zrychlení a rychlosti otáčení a obdrží prostřednictvím sluchátek příkaz, aby stál zpříma, přičemž je veden akustickými signály: naklání-li se např. příliš napravo, zní ze sluchátek tón, který jakoby přichází zprava – podobně jako u asistenčních systémů k usnadnění zaparkování auta,“ vysvětluje Heidemann. Zařízení automaticky kontroluje, do jaké míry pacient správně provedl požadovaná cvičení, a po dosažení mezních hodnot se popř. nastaví na nejbližší vyšší stupeň obtížnosti. Stručně řečeno: sluchátka poskytují uživateli zpětnou vazbu o rovnováze přicházející nikoliv prostřednictvím zraku, ale uší, které jsou s orgány rovnováhy těsně propojeny.

Sluchátka lze ovládat a nastavovat gesty. Vezme-li pa­cient sluchátka do ruky, automaticky se zapnou. Poté pa­cient obdrží ze sluchátek pokyny k obsluze, např. jak nastavit hlasitost. Systém ovládání sluchátek rozezná údaje zadávané gesty, tedy pokývnutím hlavy nebo ruky pacienta. Pacient potom obdrží pokyny pro svá tréninková cvičení, která denně opakuje. Přitom ho inteligentní systém automaticky vede různými stupni obtížnosti podle individuálního tréninkového programu. Do vyššího stupně obtížnosti se zařízení přepne teprve tehdy, když pacient splnil mezní hodnoty na nižším stupni. Tato funkce zabraňuje přetěžování pacienta a zaručuje jeho bezpečnost. 

Závrať lze objektivně diagnostikovat

Zařízení Equivert se s výhodou uplatní také při stanovování diagnózy. Namísto toho, aby lékař jen očima odhadoval, jak bezpečně pacient stojí nebo jde, lékařský přístroj Equimedi s integrovanými senzory zrychlení a rychlosti otáčení přesně změří kolísání postoje (výkyvy) pacienta. Naměřené údaje jsou kabelem přenášeny do PC lékaře, kde je lze v programu Equisoft upravit a názorně zobrazit (obr. 3). „S analytickým programem Equisoft může lékař závratě nyní poprvé běžně objektivně diagnostikovat,“ potvrzuje Heidemann. Dosud používané diagnostické měřicí platformy s vestavěnými snímači objektivně stanovujícími vektor síly, kterou působí pacient stojící na platformě na podložku, jsou při cenách 6 000 až 10 000 eur pro většinu praktických lékařů příliš drahé. Zařízení Equivert poskytuje lepší výsledky a s cenou asi 1 300 eur pro lékařskou ordinaci a asi 650 eur pro pacienty je navíc snáze cenově dostupné. Klinické ověřování zařízení Equivert je téměř uzavřeno a v květnu 2018 byly první přístroje k dispozici pro zájemce z praxe. Další informace lze nalézt na https://www.fraunhofer.de/de/presseinformationen/2018/Maerz/ den-schwindel.

[Den Schwindel wegtrainieren. Pressemitteilung Fraunhofer IMS, 1. 3. 2018.] 

(Kab.)

Obr. 1. Řešitelský kolektiv získal za spolupráci při vývoji zařízení Equivert prestižní cenu za inovaci společnosti Zenit e. V. (foto: Zenit e. V.)

Obr. 2. Pacientský trénovací přístroj Equifit (foto: GEDmbH)

Obr. 3. Příklad zobrazení údajů softwarem Equisoft (foto: GEDmbH)