Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Moderní diagnostika provozní sběrnice

Moderní diagnostika provozní sběrnice

Provozní sběrnice se v automatizaci procesní výroby díky mnoha svým výhodám stávají stále populárnějšími. Snížení potřebného množství přístrojů a omezení kabeláže o až 70 % přinášejí významné úspory investičních nákladů. Úspory provozních nákladů jsou výsledkem zvýšení výkonu zařízení a jejich spolehlivosti: vyšší přesnost a více informací z provozních zařízení vedou k lepší kvalitě výroby a zmenšení frekvence odstávek v důsledku poruch. Diagnostika přístrojů umožňuje vykonávat skutečně preventivní údržbu.

Tam, kde patnáct nebo více zařízení sdílí jediný kabel provozní sběrnice a informace jsou přenášeny v datových souborech po tomtéž kabelu jako napájecí napětí, jsou vyžadovány zcela jiné měřicí a diagnostické nástroje než u systémů s paralelním přenosem signálů. Mnoho zařízení na jednom kabelu vede k požadavku na vysokou dostupnost sběrnice – přesto je samotný kabel jediným článkem měřicího řetězce, který není nepřetržitě kontrolován.

Obr. 1.

Obr. 1. Kontrolu provozní sběrnice přebírá modul Advanced Diagnostic Module pro FieldConnex® Power Hub

Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula systém FieldConnex®, určený pro instalaci provozních sběrnic zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu. Umožňuje přivést napájení bezpečně až k samotným přístrojům do provozu, obsahuje jiskrově bezpečné bariéry, galvanické oddělení signálů a ochranu proti poškození přístrojů zkratem. Nově do tohoto systému přibyl modul Advanced Diagnostic Module (ADM) pro FieldConnex® Power Hub, na který byla podána patentová přihláška. Modul vykonává diagnostiku sběrnice a umožňuje přenášet úplné údaje v reálném čase do stanice údržby, kde je lze snadno zpracovávat moderní metodou FDT/DTM. V dalším textu jsou předloženy příklady, jak modul ADM zjednodušuje práci se sběrnicí.

Pracovníci během instalace ověřují správné zapojení provozních přístrojů a celé sběrnice: manuálně vyhledávají chyby zapojení, kontrolují správnou polaritu zařízení a ukončení segmentů provozní sběrnice. V modulu ADM je nástroj, založený na DTM, který umožňuje všechny chyby v zapojení snadno a přesně určit. Dobu validace zapojení tím lze zkrátit o až 50 %. Automatická tvorba dokumentace v této fázi projektu šetří rutinní a časově náročnou práci.

Během fáze uvádění do provozu poskytuje modul ADM obrázek o kvalitě komunikace a následně sleduje její změny v čase. Například vniknutí vody či agresivní látky, ať už náhlé či pomalé, nebo drobné úpravy zařízení se projeví na jakosti komunikace: zvýší se odpor kabelu, změní se izolační odpor, vzroste vliv elektromagnetického rušení apod. Jestliže jakost komunikace dosáhne kritické úrovně, mohou výstražné signály modulu ADM upozornit údržbu na nutnost zásahu.

Nalezení příčiny náhodných a sporadicky se vyskytujících poruch bývá mimořádně obtížné a údržba na něm stráví mnoho hodin práce. I zde pomohou schopnosti modulu ADM. Zabudovaný osciloskop umožňuje vybrat událost nebo kombinaci událostí, které spustí záznam. Technici potom mohou analyzovat právě jen zvolené specifické události, což vede ke zkrácení doby potřebné k určení příčin takovýchto poruch.

Modul Advanced Diagnostic Module od firmy Pepperl+Fuchs je dobrou investicí a pomáhá splnit požadavky na životnost a spolehlivou funkci provozních zařízení.

(Pepperl+Fuchs)