KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Modemy Insys – komplexní řešení dálkové správy

Modemy Insys – komplexní řešení dálkové správy

Modemy jsou již dnes považovány spíše za standardní zařízení než exotické hříčky techniky. Jejich návratnost se nyní zkracuje na dobu několika měsíců. To je dáno vysokými náklady, které vznikají řešením servisu vzdáleného technologického procesu klasickou cestou, tedy tak, že se přímo na místo dostaví technik, nebo dokonce programátor, aby zjistil, v jakém stavu jsou provozovaná zařízení.

Vzdálená správa – krok vpřed

Použitím vzdálené správy vyráběných strojů předstihlo mnoho firem svou konkurenci, zejména ve službách a servisu, které jsou obvykle předpokladem pro získání větších zakázek. Ostatně servisní zásahy mnohdy nemůže kvalifikovaně provádět nikdo jiný než sám výrobce. Vzhledem k tomu, že ceny balicích, potravinářských, tiskařských a dalších strojů se pohybují ve výši několika milionů korun, jsou ztráty při jejich případné odstávce velmi vysoké. Použitím vzdálené správy, která představuje investici ve výši několika tisíc korun, lze tyto náklady minimalizovat a přispět také ke spokojenosti zákazníka. Nakonec je takto možné vyhnout se dohadům o tom, kdo odstávku způsobil a jak se bude ušlý zisk kompenzovat.

Průmyslové přístroje pro vzdálenou správu

Firma Insys Microelectronics nabízí několik komplexních hotových řešení pro datovou komunikaci a dálkovou správu vzdálených automatizovaných celků. Veškeré přístroje jsou dodávány v průmyslovém provedení a přizpůsobeny montáži na lištu DIN v rozváděčích. Jejich místu určení plně odpovídají i jejich mechanické a elektrické vlastnosti. Škála profesionálních průmyslových modemů Insys může zajistit řešení vzdálené správy v podstatě u každé aplikace. Modemy Insys jsou tak univerzální, že je možné použít je i pro správu strojů, které jsou již v provozu.

Možnosti modemů Insys

Modemy Insys lze připojit k PLC téměř libovolného typu přes rozhraní USB, RS-232 nebo Ethernet. Přenos těmito sběrnicemi dokáže firma Insys Microelectronics „protáhnout“ na kterékoliv místo na světě prostřednictvím komunikačního média, které si zákazník zvolí. Dálkovou správu lze tedy vykonávat těmito způsoby:

  • přes analogovou pevnou linku klasickým modemem,
  • prostřednictvím linky ISDN za použití terminálového adaptéru,
  • přes síť GSM a spojení CSD (Circuit Switched Data),
  • přes síť GSM a spojení GPRS, – pomocí sítě WLAN nebo Ethernet.

Kromě zmíněných rozhraní disponují některé modemy řady Insys binárními vstupy a reléovými výstupy, které je možné ovládat a sledovat např. prostřednictvím zpráv SMS z mobilního telefonu.

Technická podpora modemů Insys

Firma Insys Microelectronics klade důraz na technickou podporu svých výrobků. Každý programátor a návrhář automatického řízení procesu jistě zná, jaké mohou při realizaci zakázky vzniknout počáteční potíže při vstupu na méně známou půdu. Bezplatná podpora výrobků Insys zahrnuje i zapůjčení přístroje na sjednanou dobu, po kterou má zákazník plně k dispozici telefonickou technickou podporu. Pobočky v zahraničí dokážou pomoci i v dalších zemích, kam se přístroje vyvážejí. Pracovníci firmy zodpoví veškeré odborné dotazy, poradí i s aplikací přístroje a pomohou vybrat správný typ. Velmi specifické požadavky nebo dotazy konzultují pracovníci technické podpory přímo s vývojářem daného produktu.

Tím se použití modemů Insys velmi zjednoduší. Velmi se snižuje riziko, že modem nebude vyhovovat a zůstane nevyužitý. Konfigurační software s přednastavenými parametry zrychlí uvedení modemu do provozu, a programátor se tak může plně věnovat svému původnímu poslání, tj. návrhu systému. Jestliže však potíže přesto nastanou, poskytne firma Insys Microelectronic konzultaci. Dojde-li i poté k tomu, že aplikace s daným typem komunikace nefunguje, lze modem vrátit, popř. vyměnit za vhodnější typ.

Konfigurace pro práci s různými typy PLC

Pro usnadnění aplikace přístrojů spolupracuje firma Insys Microelectronics s předními výrobci programovatelných automatů (PLC). Ti modemy předem testují a společně s Insys Microelectronics sestavují aplikační příručky pro provoz s danými typy automatů. K modemům je zdarma dodáván konfigurační software HSComm, pomocí něhož se modem snadno nakonfiguruje. Díky tomu lze vyzkoušená spojení různých typů PLC a modemů pouze vybrat ze seznamu a kliknout na tlačítko „odeslat nastavení“. Modem je za chvíli nakonfigurován na vyzkoušené a funkční nastavení a lze jej již připojit k příslušnému PLC. Případné změny proti továrnímu nastavení je možné i uložit a vlastní nastavení použít kdykoliv jindy. Odpadne tak zdlouhavá práce s příkazy AT a nejistý výsledek při pokusu o pozdější reprodukování nastavení.

Dostupnost a prezentace výrobků

Firma Insys Microelectronics prezentuje své výrobky na seminářích, konferencích a různých výstavách. Pracovníci firmy se se zájemci o datovou komunikaci sejdou na veletrhu Amper 2007 v hale 3, ve stánku B2. K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných příkazů AT. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Firma Insys Microelectronics CZ, s. r. o., sídlí v Plzni a zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků. Věnuje se vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat, měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz