Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Modemy GSM

číslo 5/2003

Modemy GSM

Aplikacemi, které využívají přenosy v sítích GSM, se společnost FCC Průmyslové systémy zabývá od roku 1996. Sleduje tedy vývoj modemů GSM od prvních modelů do dnešní široké nabídky. Cílem společnosti je nabídnout vhodné modemy pro většinu aplikací, které její zákazníci i partneři vyvíjejí. Protože v její nabídce dosud chyběl malý modem s nízkou klidovou spotřebou v nižší cenové třídě, uzavřela distribuční dohodu s francouzskou firmou Fargo Telecom a začala na našem trhu prodávat její modem Maestro 20.

Obr. 1.

V současné době je tedy společnost FCC Průmyslové systémy schopna nabídnout modemy GSM ve dvou třídách:

  • malé a levné modemy s malou spotřebou, určené pro mobilní aplikace, nebo levné aplikace dálkového dohledu (například s modulem GSA-03),

  • robustní modemy pro průmyslové použití s vysokou odolností, komfortní obsluhou a přídavnými funkcemi, které jsou využitelné v průmyslových aplikacích.

Výhodou je, že oba modemy jsou založené na modulu Wismo, který výrobcům techniky GSM dodává společnost Wavecom. Po stránce komunikace jsou tedy v podstatě totožné, liší se hlavně provedením, které je předurčuje pro odlišné třídy aplikací.

Malé, levné modemy

Představitelem třídy malých levných modemů je v nabídce FCC Průmyslové systémy modem Maestro 20. Jde o kompletní modem v odolném duralovém pouzdře (obr. 1). Základní technická data jsou uvedena v pravém sloupci tab. 1. Svými rozměry 25 × 60 × 88 mm je Maestro 20 je nejmenším kompaktním modemem GSM na našem trhu. Malé rozměry, kovové pouzdro, rozšířený rozsah pracovních teplot, jmenovité napájecí napětí 12 V a malá spotřeba předurčují tento modem k použití v mobilních zařízeních. Zde také uživatelé nejvíce ocení rozhraní pro připojení mikrofonu a sluchátek. Stejné vlastnosti jsou nezbytné i pro neobsluhovaná monitorovací zařízení, která musí být napájena nebo alespoň zálohována z baterie. Příkladem může být dálkový dohled s modulem GSA-03, který byl popsán v časopise Sdělovací technika, roč. 2002, č. 10.

Tab. 1. Porovnání parametrů GD-01 a Maestro 20

Modem GD-01/02 Maestro 20
Frekvence EGSM, dvojpásmový 900 a 1 800 MHz
Výstupní výkon class 4 (2 W v pásmu 900 MHz), class 1 (1 W v pásmu 1 800 MHz)
Datový přenos asynchronní 2 400 až 14 400 b/s, transparentní nebo netransparentní mód
Fax group 3 (class 1, class 2)
GPRS na objednávku class 2, class B class 2, class B (příjem 28,8 kb/s, vysílání 14,4 kb/s)
formát SMS text nebo PDU (protocol data unit)
Audio vstup a výstup ne ano
Anténa externí (v ceně), konektor SMA
Napájení 12 až 36 V DC 5 až 32 V DC
Proudová spotřeba, vysílání/příjem 200 mA/40 mA (při 12 V) 450 mA/35 mA, popř. 13 mA* (při 5 V)
Datový interface RS-232, RS-422/485 (GD-02) RS-232
Rozměry 55 × 100 × 128 mm 25 × 60 × 88 mm
Hmotnost 0,3 kg 0,12 kg
Montáž na lištu DIN šrouby nebo na lištu DIN
Připojení signálů Canon 9 D-sub nebo svorkovnice Canon 15 D-sub + speciální kabel (v ceně)
Připojení napájení svorkovnice speciální konektor (v ceně)
Galvanické oddělení napájecí zdroj nemá
Přepěťová ochrana pro napájení i rozhraní nemá
Indikace LED PWR, NET,TD,RD,RTS,CTS,DCD PWR
Pracovní teplota 0 až +55 °C –15 až +55 °C
Speciální funkce možnost nastavení pomocí přepínačů, digitální vstupy s možností odeslat SMS (GD-02), dálkové nastavení (GD-02) * snížení spotřeby uvedením rozhraní RS-232 do stavu šetření energie

Výhodou modemu Maestro 20 je, že i při velmi nízké ceně poskytuje možnost spojení prostřednictvím GPRS. Přestože je využití GPRS pro dálkové řízení technologií v sítích našich operátorů stále ještě poněkud problematické, existuje široká třída aplikací, hlavně v oblasti monitorování a sběru dat, kde je využití GPRS již velmi výhodné. A právě aplikace, jako je výměna větších objemů dat s pohybujícím se vozidlem, lze pomocí modemu Maestro 20 velmi dobře zvládnout.

Obr. 2.

Odolné průmyslové modemy

Modemy Westermo GD-01 a GD-02 jsou určeny pro montáž do skříní řídicích systémů (obr. 2). Důraz je kladen na odolnost a přizpůsobení řídicím aplikacím. Jsou určeny pro napájení 24 V, napájecí zdroj je od signálů galvanicky oddělen a opatřen přepěťovou ochranou. Modem má velmi dobře vyřešenou indikaci stavu spojení. Zvláštní LED indikuje registraci v síti GSM, LED DCD informuje o navázaném datovém spojení, přenos dat je indikován diodami RD a TD. Modem GD-02 má navíc několik dalších funkcí. Patří mezi ně nastavení parametrů pomocí přepínačů, které vyřazuje ovládání příkazy AT1) a tak znemožňuje úmyslné či neúmyslné přestavění komunikačních parametrů. Naopak, je-li to třeba, lze GD-02 nastavovat i dálkově (po přihlášení s ochranou heslem) přes síť GSM. Modem může převzít i některé monitorovací funkce a odeslat SMS po aktivaci digitálního vstupu. Modem lze také vybavit službou přenosu GPRS. Tento požadavek je třeba uvést v objednávce.

Prostor pro aplikaci mají modemy Westermo GD-01 a 02 hlavně v komunikačních systémech velkých technologií, kde uživatel využije jejich robustnost, spolehlivost, odolnost, galvanické oddělení, systém přepěťových ochran, standardní montáž a jednoduchou údržbu.


1) Příkazy AT jsou servisní příkazy, kterými se nastavují parametry modemu. Sada těchto příkazů, známých též jako Hayesovské kódy, je u všech modemů v podstatě stejná. Modem na ně reaguje pouze tehdy, je-li v servisním módu, ale do něj ho lze snadno dálkově přepnout odesláním sekvence +++.
U modemů Westermo lze dálkové přepnutí do servisního módu zakázat pomocí přepínače.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět