Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Moby U na Ethernetu

číslo 4/2004

Moby U na Ethernetu

Modul ASM 480 (výrobce: Siemens, divize Automation and Drives) umožňuje připojit identifikační snímač Moby U do ethernetové sítě.

Obr. 1.

Modul ASM 480 se připojuje pomocí konektoru RJ45 k Ethernetu a pomocí sériového kabelu k přístroji SLG U92. SLG U92 je čtecí a zapisovací přístroj, který bezkontaktně, s využitím rádiového přenosu komunikuje s paměťovým prvkem MDS. Ten je umístěn přímo na sledovaném výrobku, paletě nebo na výrobním štítku. Tato sestava dokáže identifikovat sledované předměty na velkou vzdálenost, odstupňovaně nastavitelnou od půl metru do tří metrů. Modul ASM 480 přenáší naměřená data prostřednictvím TCP//IP k nadřízenému řídicímu systému, do PC nebo do programovatelného automatu. Nový výrobek je vhodný zvláště v aplikacích, kde se využívá Ethernet a TCP/IP, jako jsou např. výrobní zařízení a montážní linky v automobilovém průmyslu nebo logistické linky a sklady.

Jeho parametry je možné nastavit, přístroj lze uvést do provozu a diagnostiku lze zprovoznit na dálku prostřednictvím TCP/IP, ale také místně pomocí programovacího zařízení nebo vestavěných obslužných prvků a zobrazovače LCD. Pro aplikace využívající software firmy Microsoft je k dispozici programové rozhraní Moby-API. Lze jím ovládat až třicet modulů ASM-480.

Připomeňme, že společnost Siemens dodává několik typů identifikačních systémů Moby: Moby E pro logistiku, distribuci a identifikaci polotovarů, výrobků a nástrojů na výrobních linkách, Mody D a Moby F především pro palety, kontejnery a krabice, Moby I pro průmyslové prostředí a pro aplikace s velkými požadavky na rychlost zápisu a čtení, Moby U, zmíněný v tomto článku, s velkým nastavitelným rozsahem a Moby V, navržený speciálně pro kolejovou dopravu (metro, tramvaje).

Siemens s. r. o., tel.: 233 032 411, http://www.siemens.cz/ad, http://www.siemens.com/moby

Inzerce zpět