Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mobilní elektronické obchodování

Automa 2/2001

(Bk)

Mobilní elektronické obchodování

Mnozí dodavatelé automatizační techniky umožňují svým zákazníkům objednávat si automatizační prostředky a jejich příslušenství ve virtuálních internetových obchodech. Zákazník může v klidu vyplnit objednávku, okamžitě se dozví, je-li požadované zboží na skladě, jaká je jeho cena a dodací lhůta. Elektronické obchodování nalézá své uplatnění při realizaci nových zakázek, ale i v oblasti servisu. Existuje dokonce možnost, že se poškozený díl nebo díl, jehož technický život se chýlí ke konci, „ozve“ sám a automaticky vystaví objednávku své náhrady, kterou operátor pouze potvrdí.

Proč SMS?
Jsou ale možné i případy, kdy takový způsob obchodování nelze využít, protože v místě není přístup na internet. Ale i tehdy existuje rychlé a elegantní řešení. Téměř celá naše republika je pokryta signálem GSM a jednotliví operátoři umožňují prostřednictvím této sítě odesílat krátké textové zprávy (SMS). Společnost Dove Network a. s. nabízí službu, která dovoluje využít k uskutečnění obchodu právě tyto zprávy.

Jak vznést dotaz?
Představme si, že servisní technik přijede k zákazníkovi opravovat řídicí systém. Zjistí, že je vadný snímač, a potřebuje vědět, zda je k dispozici náhradní, jaká je jeho cena a dodací lhůta. Pošle tedy dotaz, jehož obsahem je označení oboru nebo uzlu, referenční číslo zboží a požadované množství. Uzel jednoznačně identifikuje dodavatele nebo distributora náhradního snímače. Nezáleží-li zákazníkovi nebo servisnímu technikovi na tom, od koho snímač obdrží, nebo chce-li si vybrat z více nabídek, lze v dotazu místo tříznakového kódu uzlu použít pětiznakový kód oboru. Oborem mohou být např. snímače, kabely, konektory, přepěťové ochrany apod. Referenční číslo zboží je maximálně třináctimístný kód, který jednoznačně identifikuje požadovaný výrobek. Tento kód (obvykle katalogové objednací číslo) je registrován v informačním systému centrály poskytovatele služby.

Technik dotaz odešle ze svého mobilního telefonu na telefonní číslo, které mu sdělí provozovatel centrály. Centrála dotaz servisního technika automaticky vyhodnotí: zjistí, které uzly mohou dodat požadovanou položku (to v případě, že není zadán uzel, ale obor), a dotáže se jejich skladového systému na stav skladu. Zároveň také najde náhradní zboží a zjistí k němu požadované údaje. Ve své databázi má převodní tabulky ekvivalentních výrobků a může tak servisnímu technikovi doporučit zboží stejných parametrů od jiného výrobce. Výsledek dotazu pošle servisnímu technikovi. V odpovědi systém nejprve zrekapituluje dotaz a potom vypíše seznam uzlů, u nichž je zboží k dispozici, včetně ceny (vždy jsou uvedeny dvě ceny: cena pro servisního technika a cena pro konečného zákazníka) a údaje o dodací lhůtě. Ten může na základě této informace navrhnout zákazníkovi řešení a náhradní díl objednat.

Tab. 1. Přenos dat v síti mobilních telefonů

Typ Princip Výhody Nevýhody
SMS (Short Messaging Service) nespojovaný přenos dat prostřednictvím centra SMSC služba je levná, podporují ji všechny mobilní telefony a operátoři lze doručovat jen textové zprávy do 160 znaků, není zaručena doba odezvy
WAP (Wireless Aplication Protocol) speciální komunikační protokol, který pracuje nad protokolem datových komunikací (rychlost přenosu závisí na rychlosti datové komunikace) není třeba nic jiného než telefon, který podporuje WAP lze prohlížet jen stránky, které jsou určeny pro WAP, platí se za dobu připojení ke stránce, ne za objem dat (s výjimkou komunikace prostřednictvím GPRS)
Datové komunikace komunikace se uskutečňuje podobně jako po klasických telefonních linkách, telefon se připojuje jako modem prostřednictvím IrDA nebo sériového kabelu lze přenášet jakákoliv dat je třeba připojit počítač, rychlost přenosu je malá (9,6 kb/s, max. 14,4 kb/s bez korekce chyb), platí se za dobu připojení, ne za objem dat
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) funguje stejně jako klasické datové komunikace, ale pro přenos si zablokuje více timeslotů rychlost přenosu je 57,6 kb/s (28,8/28,8 pro příchozí a odchozí data, poměr lze nastavit nutný je speciální modem nebo počítačová karta, funguje jen ve spojení s počítačem
GPRS (General Packet Radio Service) paketový přenos dat s teoretickou rychlostí až 115,2 kb/s platí se za objem dat, rychlost přenosu je vyšší než v předchozích případech, lze přenášet stránky WAP, e-maily, ICQ i klasická data je třeba mít telefon, komunikátor nebo terminál, který podporuje GPRS, rychlost přenosu je přibližně pětkrát nižší než teoretická (je omezena i koncovým zařízením)
EGPRS (Enhanced GPRS) ESCSD (Enhanced MSCSD) přenos dat v mobilní síti „dvaapůlté generace“ založené na novém způsobu modulace signál vyšší rychlost přenosu (teoreticky až 172,4 kb/s) nutné speciální koncové zařízení, zatím není připravena ani síť, ani koncová zařízení (technologie je ve fázi standardizace)
UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) zcela nový standard mobilních komunikací třetí generace, zaměřený na přenos hlasu i dat rychlost přenosu snad až 2 Mb/s zatím jen projekt, očekává se v horizontu několika let

Jak objednávat?
Způsoby zadání objednávky prostřednictvím SMS jsou dva. Podmíněná objednávka je v podstatě rezervace zboží za podmínky, že požadované zboží je v požadovaném množství na skladě. Danému dodavateli, jenž je identifikován kódem uzlu, dá technik na vědomí, že chce k vyskladnění připravit určité množství zboží. Nepodmíněná objednávka je objednávka závazná i v případě, že zboží na skladě momentálně není. Zboží, které je k dispozici, je bez dalšího prodlení předáno k dopravě. Není-li momentálně zboží na skladě, zařadí se požadavek do nevyřízených objednávek a zboží bude dodáno, jakmile přijde na sklad. V přihlášce k systému si lze zvolit standardní způsob dopravy, který je pak možné u jednotlivých objednávek podle potřeby změnit. V současné době existují tři základní způsoby dopravy: osobní odběr, dobírka a rozvoz.

V objednávkách již nelze uvádět obor, ale vždy jen kód uzlu.

Výhody a perspektivy
Jaké jsou výhody popsaného systému? Proč vlastně použít SMS, a ne klasické telefonní spojení s pracovníkem odbytu? Především, systém SMS je podstatně operativnější. Je sice třeba znát přesné katalogové číslo zboží, ale to lze snadno zjistit z dokumentace systému nebo z typového štítku porouchaného zařízení. Jediným dotazem je možné zjistit stav skladu více dodavatelů. Není třeba volat několika prodejcům, není třeba čekat, až příslušný pracovník zvedne telefon, na základě telefonického dotazu zadá požadavek do svého počítače a sdělí požadované údaje. Systém pracuje bez nároků na přestávky minimálně od pěti hodin ráno do deseti večer. V noci sice některé uzly nepracují, ale dotaz lze vznést vždy. Je-li v dotazu uveden obor, budou v doručené odpovědi uvedeny ty uzly, které právě pracují. Je-li v požadavku uveden konkrétní uzel, který právě nepracuje, dozví se zákazník údaje o jeho provozní době, aby mohl požadavek zopakovat. Lhůta doručení odpovědi je od desítek sekund u jednoduchých požadavků po maximálně několik minut u složitějších dotazů, kdy je třeba čekat na odezvu několika uzlů. Tato doba je samozřejmě závislá také na době odeslání a doručení zprávy SMS, jež má vazbu na momentální vytíženost sítě GSM. SMS lze posílat z jakéhokoliv mobilního telefonu a ze SIM jakéhokoliv operátora, který umožňuje odesílat a přijímat SMS. Nemusí to být jen v České republice, SMS lze odeslat i ze zahraničí.

Systém zavedený společností Dove Network je novinkou. Využívají jej zatím jen opraváři a servisy automobilů. Pro uživatele, kterých je v současné době přibližně 500, je tato služba zdarma, dodavatelé platí za využívání informačního systému provizi, závislou na objemu uzavřených objednávek. Výše této provize je srovnatelná např. s provizí, kterou firmy platí za bezhotovostní platební styk pomocí platebních kart.

Cílem je vytvořit v daném oboru skupinu dodavatelů, jejichž sortiment se bude doplňovat. Hodně záleží na vůli samotných dodavatelů a distributorů, zda budou ochotni se tohoto systému prodeje účastnit. Pro některé z nich je to něco trochu jiného, než na co byli zvyklí: jejich zboží se tu nabízí v přímé konfrontaci s konkurenčními produkty. Existují obavy, že tento postup povede k cenové unifikaci. Kdyby ale byly tyto obavy oprávněné, musel by k cenové unifikaci vést i prodej v běžných obchodech, kde vedle sebe zákazník také vidí zboží se stejnými parametry od několika výrobců v různých cenových hladinách. Jsou zákazníci, kteří si vybírají podle ceny; ale mnozí si spíše vybírají osvědčenou značku známého výrobce. Stejně si mohou vybrat i tehdy, používají-li systém Dove Network. Dodavatel, který si je jistý spokojeností zákazníků s nabízenými produkty a doplňujícími službami, se konkurence „supervýhodných“ nabídek levného nekvalitního zboží bát nemusí.

Systém Dove Network je komplementární způsob prodeje zboží. V některých aplikacích může úspěšně doplnit internetový obchod. Postupem doby, s rozvojem služeb WAP a s rostoucím počtem telefonů, které tuto službu podporují, význam obchodování prostřednictvím SMS patrně poklesne. Ale obecné principy funkce, systém jednoduchého dotazu a odpovědi na základě křížových tabulek kódů výrobků, může zůstat plně zachován i pro obchodování prostřednictvím WAP. Ten sice zatím není v systému Dove Network implementován, ale vše bude záviset na jeho osvojení uživateli. Mezi jeho nevýhody patří především cena spojení, jež se účtuje za celou dobu jeho trvání, a náročnější obslužnost, která vyžaduje zadávání přístupových jmen a hesel nebo čekání na odezvy systému. Ty při komunikaci s využitím SMS nejsou zapotřebí, neboť autorizace do systému se děje prostřednictvím čísla mobilního telefonu, které se s každou zprávou SMS přenáší. Za zpracování každého požadavku v systému Dove Network je vždy třeba uhradit jen cenu za jednu SMS, zatímco připojení prostřednictvím WAP může trvat i více minut, a proto může stát mnohem více peněz.

Dove Network, a. s.
Na Staré 37
159 00 Praha 5 - Lahovičky
tel. 0602/737 063,
tel. a fax: 02/57 94 17 09
e-mail: info@dovenetwork.cz
www.dovenetwork.cz