Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Mobilní aplikace usnadňuje výběr regulačního ventilu

Nová aplikace Combi Valve Sizer usnadňuje projektování a realizaci soustav vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) s multifunkčními kombiventily skupiny Acvatix, sdružujícími v jednom zařízení regulační ventil a regulátor rozdílu tlaků. S aplikací lze v sortimentu skupiny Acvatix snadno vyhledat správný kombiventil a jeho pohon. Stačí zadat nebo nechat vypočítat potřebný maximální objemový průtok a aplikace doporučí kombiventil nejvhodnější pro danou úlohu. Hledání lze podle potřeby zpřesnit zadáním dalších charakteristik, jako např. typu mechanického připojení, jmenovitého tlaku či jmenovité světlosti. Obdobně je možné získat doporučení odpovídajícího pohonu. Podrobné charakteristiky doporučených přístrojů lze nalézt v katalogových listech komponent řady Acvatix, dostupných na webu přímo z aplikace.

Aplikace Combi Valve Sizer vedle podpory výběru komponent poskytuje i technickou podporu při projektování a montáži soustav HVAC, např. výpočtem přednastavení zvoleného ventilu pro požadovaný průtok či výpočtem maximálního možného průtok při zvoleném přednastavení. Do výpočtů průtoku lze zahrnout i druh média, rozdíly teplot či různé koncentrace chladiva.

Aplikace funguje v telefonech iPhone s operačním systémem iOS 4.3.3 nebo vyšším. V Apple App Store jsou nyní zdarma k dispozici verze v němčině a angličtině, další jazykové verze se připravují. Aplikace nevyžaduje přístup k internetu, s výjimkou stahování katalogových listů.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 031 111, www.siemens.cz/buildingtechnology, e-mail: siemens.cz@siemens.com