Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Mitsubishi Electric: úspěšná ofenzíva v průmyslové automatizaci

Mitsubishi Electric: úspěšná ofenzíva v průmyslové automatizaci

Uplynulý obchodní rok byl pro společnost Mitsubishi Electric velmi úspěšný. Firma pokračuje v rozvoji ve všech rozhodujících segmentech svého sortimentu. Rozvoj obchodních aktivit jde ruku v ruce s technickým rozvojem. Společnost Mitsubishi Electric uvedla na Hannover Messe na trh několik významných novinek, s nimž budou čtenáři v následujících odstavcích seznámeni.

Přímá komunikace

V rámci koncepce e-Factory uvedla společnost Mitsubishi Electric na trh dva moduly rozhraní mezi řídicími aplikacemi a úrovní MES (Manufacturing Execution System). První je určeno pro systém Melsec System Q a druhé pro operátorské panely GOT1000.

První modul, určený pro Melsec System Q (obr. 1), představuje jednoduché a levné řešení pro spolehlivý, přímý a transparentní přenos dat mezi provozní úrovní a úrovní MES. Každý modul může současně přistupovat do až 32 databází a přenášet do nich aktuální data, důležitá pro řízení výroby, zajištění kvality atd. Možná je také opačná komunikace: po analýze výrobních dat lze do provozního řídicího systému odeslat pokyny pro přímý, automatický zásah do výrobního procesu a reagovat tak na měnící se výrobní podmínky.

Obr. 1.

Obr. 1. Rozhraní MES pro Melsec System Q

Ke konfiguraci se používá nástroj MX MESInterface. Programátor PLC snadno z menu vybere data, která se mají přenášet do MES, aniž by k tomu potřeboval znát programování databází.

Obousměrná komunikace využívá jazyk SQL a pro vlastní přenos dat protokol TCP/IP. Ethernetové rozhraní je součástí modulu. Komunikace je spouštěna událostmi, a nezatěžuje proto komunikační kanál více, než je nutné. K jedné databázi (Oracle, MS SQL Server, MS Access) může být připojeno i několik modulů. Podporována je též výměna dokumentů ve formátu XML.

Pro případ poruchy komunikace má modul vlastní vyrovnávací paměť: data se se svou časovou značkou ukládají na kartu formátu Compact Flash a po obnovení komunikace jsou automaticky (nebo, je-li to třeba, po manuální aktivaci) přenesena do databáze. Synchronizaci může řídit provozní řídicí systém nebo síť prostřednictvím SNTP (Simple Network Time Protocol).

Řešení určené pro operátorské panely GOT má podobný účel jako řešení pro Melsec System Q: umožňuje jednoduchou a nenákladnou výměnu dat s úrovní MES. Modul je řešen jako přídavná karta k terminálu, komunikace je opět prostřednictvím Ethernetu a proměnné ke sdílení se vybírají s využitím softwaru GT-Designer, standardního pro tyto operátorské panely. Každý modul rozhraní MES může přenášet data z až čtyř samostatných řídicích modulů PLC, měničů frekvence atd. připojených k terminálu.

Zatímco dříve bylo nutné pro výměnu dat mezi provozem a MES použít počítač ve funkci komunikační brány, zde je komunikace přímá. To nejen snižuje investiční náklady, ale též usnadňuje dohled nad systémem a jeho údržbu.

Bezpečnostní i řídicí systémy od jednoho dodavatele

Společnost Mitsubishi Electric doplnila svůj sortiment také moduly pro úlohy se zvýšenými požadavky na bezpečnost.

Klíčovou komponentou programovatelných automatů odolných při poruše je mikroprocesorový modul QS001CPU se dvěma procesory, podporující až 6 144 vstupních a výstupních bodů a až čtrnáct tisíc programových kroků. Pro rychlou a detailní analýzu událostí se využívá paměť s kapacitou až 3 000 systémových a chybových hlášení.

Bezpečnostní prvky jsou certifikovány úřadem TÜV pro úroveň funkční bezpečnosti SIL 3 (IEC 61508) a lze je použít u zařízení kategorie 4 podle EN 954-1.

Mitsubishi a potravinářský průmysl

Společnost Mitsubishi Electric je známa především v oblasti automatizace strojních výrobních operací, ale její systém Melsec System Q je vhodný také pro řízení zpracovatelských procesů. Již dříve bylo v nabídce Mitsubishi Electric specializované řešení pro čističky odpadních vod. Nyní, jako výsledek spolupráce s firmou ProLeiT™ AG (dále Proleit), přichází s komplexním řešením určeným pro potravinářský průmysl. Řešení, které je založeno na výrobním informačním systému Plant iT společnosti Proleit, přináší uživatelům možnost konfigurace všech připojených zařízení a dokonalý přehled o jejich stavu. Systém se obejde bez softwarových překladačů; to umožňuje zasahovat do řízení technologie i za provozu. Tuto funkci ocení zvláště ti uživatelé, v jejichž výrobní technologii se vyskytují dlouhodobě probíhající procesy zahrnující krátkodobější asynchronní podprocesy.

Jako přídavný modul je k dispozici nástroj pro správu výrobních dat. Tento modul je možné použít i nezávisle pro sběr dat z těch částí výroby, které nejsou řízeny přímo procesním systémem: pro plnicí a balicí linky, pomocné strojní operace atd. Je tak možné jednotně sledovat jak zpracovatelské kontinuální či dávkové procesy, tak i diskrétní část výroby.

K dispozici je také konfigurovatelné rozhraní pro externí informační systémy.

Závěrem

Představené tři novinky jsou základem pro pokračování expanze společnosti Mitsubishi Electric na evropských trzích. Z obchodního hlediska se společnost soustřeďuje především na velké společnosti s mezinárodní působností, jimž poskytuje přímý servis a všestrannou podporu.

(Bk)