Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Mitsubishi Electric si připomíná třicet let v oboru regulovaných pohonů

Existuje jen málo firem, které se jako Mitsubishi Electric mohou pyšnit třicetiletý­mi zkušenostmi s vývojem regulovaných pohonů. Společnost již prodala více než čtrnáct milionů měničů frekvence, což odráží jejich kvalitu a důvěru, kterou zákazníci ve firmu Mitsubishi Electric mají. Měniče Mitsubishi Electric jsou často v chodu 24 hodin denně a na celém světě prokazují vysokou úroveň spolehlivosti, flexibility a efektivity vynalo­žených nákladů.
 
Nejnovější výkonová elektronika a po­kročilé softwarové algoritmy zajišťují vhod­nou regulaci i pro nejnáročnější úlohy. Měniče frekvence významně přispívají k efek­tivitě využití elektrické energie v pohonech, a tím pomáhají uživatelům šetřit náklady na elektřinu. Vyhovují přísným požadavkům na průmyslové pohony z hlediska nejen je­jich energetické účinnosti, ale i bezpečnos­ti. Například měniče FR-E700SC mají inte­grovanou funkci bezpečného zastavení STO (Safe Torque Off), která chrání proti náhlé­mu rozběhu motoru. Vyhovují pro zaříze­ní Kat. 3 podle staré normy EN 954-1, PLd podle nové EN ISO 13849-1 a SIL 2 podle EN 62061 a EN IEC 61508.
 
Sortiment měničů Mitsubishi Electric po­krývá rozsah výkonů od 0,1 do 630 kW. Za­číná mikropohonem FR-D700, který splňuje potřeby jednodušších úloh s malým výkonem. Pro úlohy s větším výkonem, jež vyžadují dů­myslnější ovládání, je určen měnič FR-E700, jeden z nejkompaktnějších ve své třídě. Tyto produkty doplňuje řada měničů FR-F700 ur­čených pro ventilátory a čerpadla. Měniče FR-A700 mají největší výkon a integrované funkce logického řízení. K dispozici je i va­rianta s rekuperací elektřiny.

(ed)