Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Mitsubishi Electric představila novinky na veletrhu Hannover Messe 2000

Automa 3/2000

Mitsubishi Electric představila novinky na veletrhu Hannover Messe 2000Ing. Petr Pustowka, AutoCont s. r. o.,
pustowka@autocont.cz

Nový frekvenční měnič Mitsubishi Electric FR-S 500

Obr. 1.

Firma Mitsubishi Electric představila na hannoverském veletrhu novou řadu frekvenčních měničů FR-S500 pro výkony od 0,2 do 1,5 kW a pro napájení 1 × 220 V/50 Hz, která navazuje na řady frekvenčních měničů FR-E 500 a FR-A 500. Koncepce nové řady frekvenčních měničů pokračuje v osvědčené sérii řady 500. Základní parametry všech typů měničů řady 500 jsou shodné. Byl sjednocen způsob ovládání – naučí-li se zákazník zacházet s jedním typem měniče řady 500, bude umět ovládat všechny ostatní typy.

Komunikace a dálková diagnostika
Každý měnič řady 500 je standardně vybaven sériovou komunikací. Sériové komunikační rozhraní RS-485 zajišťuje komunikaci s počítačem nebo programovatelným automatem. Pro všechny typy měničů je k dispozici velmi užitečný software VFD SETUP pod MS Windows 95/98. S tímto softwarem může i nezkušená obsluha nastavit měnič podle potřeb své aplikace a uvést jej rychle a efektivně do provozu. Tento software umožňuje zobrazit průběhy proudu, napětí a frekvence měniče a má funkci osciloskopu pro dlouhodobé sledovaní jednotlivých veličin a archivaci parametrů. Pomocí modemu a telefonní linky lze měnič dálkově diagnostikovat, nastavovat a měnit parametry.

Nastavování měniče zadávacím kolečkem
Velkou předností a konstrukční raritou měniče FR-S 500 je možnost jednoduše a rychle nastavit jeho parametry zadávacím kolečkem. Princip zadávacího kolečka je podobný jako u videorekordéru. Zadávací kolečko nahrazuje tradiční segment kláves a přispívá k mnohem snadnějšímu zadávání jednotlivých kroků a nastavování různých parametrů – obsluha prostě otáčí kolečkem a vybírá. Tovární nastavení zadávacího kolečka umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům a je téměř nemožné vytvořit chybné nastavení měniče. Takové řešení se objevuje v průmyslové automatizaci úplně poprvé.

Standardní výbava
Tato řada frekvenčních měničů je standardně vybavena:

 • sériovým rozhraním RS-485 s možností propojit až 32 měničů na výrobní lince,
 • možností předvolit až patnáct rychlostí motoru,
 • technologickým PID regulátorem pro regulaci tlaku, teploty, hladiny nádrže,
 • volitelnou spínací logikou Sink nebo Source,
 • automatickým restartem po výpadku napájení,
 • omezovačem nabíjecího proudu při zapnutí frekvenčních měničů,
 • kompenzací skluzu,
 • multifunkčními vstupy a výstupy,
 • speciální šířkově impulsní modulací (tzv. Soft PWM),
 • vyvedeným stejnosměrným meziobvodem pro připojení brzdného odporu.

Kombinace neobyčejně malých rozměrů s mimořádnou výkonností měniče FR-S 500 je oprávněně označována jako inovační technologie.Ing. Tomáš Tomala, AutoCont Control Systems s. r. o.,
tomala@autocont.cz

ASi, nová komunikace = nové možnosti

Přesně před rokem představila firma Mitsubishi Electric na mezinárodním veletrhu v Hannoveru novou kategorii komponentů průmyslové automatizace, všeobecně označovanou jako mikrokontroléry. Tyto inteligentní komponenty svým konstrukčním řešením zaplňují stále se zvětšující mezeru mezi řídicími systémy (PLC) a samostatnými součástmi polní instrumentace (snímače, ventily apod.).

O tom, že se mikrokontroléry ALPHA přesně trefily do požadavků zákazníků, svědčí mimo jiné i více než 30 000 prodaných kusů za první rok prodeje. Zvlášť potěšující je skutečnost, že nemalá část z tohoto prodaného množství našla uplatnění i na českém trhu a tento pozitivní trend pokračuje i v tomto roce.

Spokojení zákazníci na mikrokontrolérech ALPHA oceňují zejména tyto přednosti:

 • graficky orientovaný software nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s programováním,
 • integrovaná funkce časových spínačů je podporována vnitřními hodinami reálného času,
 • zařízení má možnost zpracovat až osm analogových signálů na binárních vstupech,
 • displej lze využít pro zobrazování provozních stavů, vnitřních hodnot nebo pro hlášení obsluze,
 • osm funkčních kláves a jejich kombinace lze využít jako další (virtuální) vstupy do programu,
 • velmi dobrý poměr ceny k výkonu.

Obr. 2.

V podstatě jediným požadavkem zákazníků, jejž jsme nebyli dosud schopni realizovat, byla možnost vzájemně propojit mikrokontroléry mezi sebou, resp. připojit je na nadřízený systém. S uspokojením však můžeme konstatovat, že od letošního mezinárodním veletrhu Hannover 2000 tento nedostatek již patří minulosti. Firma Mitsubishi Electric zde jako první ze světových výrobců představí komunikační modul umožňující připojit zařízení této kategorie (mikrokontrolér) na nadřízený systém pomocí sběrnice ASi. Tím se výrazně rozšiřuje možnost použít mikrokontroléry ALPHA20 ve všech průmyslových oborech, včetně building application, jež doposud byla vyhrazena úzké skupině specializovaných výrobců.

Sběrnice ASi představuje v současné době evropský standard sběrnic polní instrumentace (fieldbus) pro vysokorychlostní přenos dat. O tom mimo jiné svědčí i rychle se zvyšující počet světových výrobců inteligentních čidel a akčních členů, které nabízejí tento typ komunikace.

U technologií používajících klasická čidla bez výstupu na sběrnici ASi je mj. možné mikrokontrolér ALPHA20 použít jako „koncentrátor“ dat (tj. pro načtení dat z čidel, převedení na sběrnici a odeslání vzdálenému nadřízenému systému). Nadřízeným systémem může být např. řídicí systém řady FX firmy Mitsubishi Electric s modulem FX2N-32ASI.

Jedinečnost řešení sběrnice ASi spočívá zejména v tom, že přenos dat i napájení snímačů se děje jediným dvojžilovým kabelem. Kromě toho je celá koncepce sběrnice ASi zaměřena na maximální jednoduchost (žádné programování), velkou spolehlivost (autodiagnostické funkce) a vysokou rychlost přenosu (maximální doba obnovy dat při plném zatížení sítě je 5 ms). Maximální počet stanic, jež je možné připojit do jedné sítě ASi, je 31 (tj. až 248 vstupů/výstupů) a maximální vzdálenost mezi stanicemi je 100 m, resp. 300 m při použití opakovačů.

Progresivní řešení s použitím mikrokontrolérů ALPHA20 a sítě ASi lze s výhodou využít nejen v aplikacích OEM u výrobců strojů a linek, ale i pro řízení rozsáhlejších technologických celků. Kromě vysoké spolehlivosti a velké flexibility z hlediska dalšího rozšiřování systému nelze rozhodně pominout ani cenové hledisko, protože toto řešení vede k výrazným úsporám materiálu a k úspoře montážních prací.

Demonstrační verze softwaru pro programování mikrokontrolérů ALPHA je na internetové adrese www.autocontcontrol.cz

AutoCont Control Systems
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/6152 111
fax: 069/6152 562, 6113 562
e-mail: consys@autocont.cz