Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Mitsubishi Electric: kvalita založená na tradici i nejnovějším vývoji techniky

Společnost Mitsubishi Electric zve zájemce na veletrh Amper 2014. Ve svém stánku 7.20 v hale V představí množství novinek určených pro nejrůznější průmyslové obory: pro­gramovatelné automaty, operátorské panely, měniče frekvence i průmyslové roboty.

 

FX5 – nová generace kompaktních PLC

Nová řada programovatelných automatů Melsec FX5 (obr. 1) je nástupcem velmi zná­mé a oblíbené řady FX3, jejíž automatů bylo na světě prodáno několik milionů. Programo­vatelné automaty FX5 jsou však třikrát rych­lejší než jejich předchůdci a to zajišťuje zvýše­ní efektivity výrobních linek při minimalizaci výrobních nákladů a spotřeby energie. Troj­násobné zvýšení rychlosti procesoru je zvláš­tě důležité pro úlohy řízení polohy a pohybu, kde je možné realizovat i dynamicky náročné úlohy bez přídavných modulů. Rychlé čítače a pulzní výstupy do 200 kHz, integrované již v základním provedení PLC, umožňují řídit až čtyři nezávislé pohybové osy.
 
Nová řada PLC FX5 nabízí snadnější ob­sluhu a komunikaci (včetně rozhraní pro Ethernet) a také ještě větší počet standardních funkcí ve srovnání s předchozí řadou FX3. Zároveň jsou PLC FX5 plně kompati­bilní s dosavadními instalacemi využívající­mi PLC řady FX3.
 
Programovatelné automaty FX5 byly představeny na veletrhu SPS IPC Drives 2013 v Norimberku, hojně navštěvovaném i český­mi odborníky na automatizaci, a na veletrhu Amper budou mít českou premiéru.
 

Měniče frekvence FR-A800 – maximální výkon pohonů

Nejmodernější generace měničů FR-A800 (obr. 2) je zřejmě nejočekávanější premiérou mezi českými zákazníky společnosti Mitsubishi Electric. Supermoderní měniče, určené speciálně pro použití v nejnáročnějších in­stalacích a strojích, ostatně vzbudily zaslou­žený zájem již na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2013 v Norimberku, kde měly evropskou předpremiéru (k dodání jsou od jara 2014). Měniče FR-A800 jsou výsled­kem dlouholetého vývoje a zdokonalování jejich populárních předchůdců, měničů řady FR-A700, s nimiž jsou zpětně kompatibilní.
 
Měniče jsou určeny pro pohony od 750 W do 1 MW. Je možné je použít pro asynchron­ní motory i motory s permanentními magne­ty. Vektorové řízení zaručuje velkou kvalitu regulace rychlosti i momentu do frekvence 400 Hz. Přetížitelnost měniče je možné zvo­lit až 250 %.
 
Ovládání měničů FR-A800 prostřednic­tvím vestavěného ovládacího panelu je intui­tivní a snadné. Pro připojení počítače, z nějž mohou být programovány a kam mohou být ukládány parametry a informace o provozu, je určeno rozhraní USB. Měnič je vybaven zabu­dovaným PLC, k jehož programování lze využít software GX Works2 od firmy Mitsubishi Electric. Nové měniče jsou rovněž vybaveny bezpečnostními funkcemi, od nejjednoduš­ších (STO – bezpečnostní odpojení momentu) až po komplikovanější, nutné např. pro lisy. Měniče lze použít v úlohách s úrovní funkč­ní bezpečnosti SIL 3 a úrovní vlastností PL e.
 
Měniče FR-A800 mají rozsáhlé možnos­ti komunikace: lze je připojit na CC-Link, SSCNET, Profibus-DP, Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, LonWorks, Modbus RTU a další komunikační sběrnice.
 

GOT2000: Panely HMI s funkcí multi-touch

Lepší uživatelská přívětivost, rozšířené funkce, rychlá návratnost investic a optimál­ní integrace s automatizační technikou Mitsubishi Electric – to jsou charakteristiky nových operátorských panelů GOT2000 (obr. 3). V nabídce panelů, navazující na osvědčenou řadu GOT1000, se nacházejí menší panely o úhlopříčce 8,4" i 15" panely pro nejnároč­nější úlohy. Zvláštní pozornost si zaslouží modely řady GT27, které jsou nástupci pa­nelů GT16, jejichž charakteristickým zna­kem je intuitivní obsluha s funkcí multi-touch a ovládáním gesty. HMI řady GT23 nabízejí vyvážený poměr ceny k výkonu. Mitsubishi Electric poprvé nabízí modely bez předního konektoru USB a s bílým krytem jako od­pověď na potřeby potravinářského průmyslu a dalších oborů s velkými požadavky na čis­totu a hygienu.
 

Roboty pro prostředí s velkými požadavky na hygienu i pro automobilový průmysl

Na minulém veletrhu Amper měly pre­miéru roboty řady Melfa F. Letos však bude představeno celé spektrum robotů, jak sférické šestiosé, tak SCARA, o nosnosti od 1 do 20 kg. Navíc budou roboty Mitsubishi vybaveny řídicím systémem iQ, kamerami a akčními členy, a to vše ve velmi rychlých a poutavých ukázkách úloh určených pro množství různých průmyslových oborů.
 
Tři servomotory MR-J4, ramena z materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny, 180 cyklů za minutu, nosnost 1 kg, opakovatelná přesnost 0,2 mm – to jsou jen některé para­metry, kterými se může pochlubit delta-robot Mitsubishi. Ultrarychlý delta-robot se vrací ještě silnější a zajímavější, vybavený také pro specifika potravinářského průmyslu.
 
Obr. 1. Programovatelný automat Melsec FX5
Obr. 2. Měnič frekvence FR-A800
Obr. 3. Operátorský panel GOT2000