Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Mitsubishi ALPHA – regulace hladiny vody v nádrži

Automa 2/2000

Ing. Josef Moják,
AutoCont Control Systems

Mitsubishi ALPHA – regulace hladiny vody v nádrži

Obr. 1.

V praxi se setkáváme s velkým množstvím jednoduchých automatizačních úloh, které dosud nejsou realizovány. Přitom jejich řešení může být velmi rychlé, levné a dobu návratnosti vynaložené investice lze většinou počítat na týdny. Aplikace automatického řízení v takových úlohách znamená velkou úsporu energie, která je stále dražší a jejíž výroba zatěžuje životní prostředí. Zvýší se spolehlivost zařízení a sníží se náklady na servis. Sníží se nároky na obsluhu, která nemusí do řízení procesu zasahovat tak často jako dříve.

Mikrokontroléry ALPHA jsou malé, výkonné moduly. Vyplňují mezeru mezi klasickými spínacími prvky a systémy PLC. Jsou vybaveny šroubovacími svorkami, grafickým displejem LCD a osmi funkčními klávesami. K dispozici jsou typy  ALPHA6 (4/2), ALPHA10 (6/4) a ALPHA20 (12/8). Jsou nabízeny ve verzích s napájecím napětím 24 V DC nebo 100 až 240 V AC. U verze s napájením 24 V je možné využít až osm zabudovaných napěťových analogových vstupů 0 až 10 V. Modul je vybaven hodinami reálného času. Typ ALPHA20 může být doplněn modulem AS-Interface, který umožňuje komunikaci mezi řídicím systémem a snímači nebo akčními členy s rozhraním AS-I.

Mikrokontroléry se obvykle programují pomocí počítače a standardně dodávaného softwaru AL-PCS/WIN-EU. Program vzniká postupným propojováním jednotlivých funkčních bloků, kterých je k dispozici pět typů. Programování je jednoduché a nevyžaduje znalosti programování PLC. Je-li program na počítači hotov, je možné jej nahrát do modulu ALPHA a odladit. Ladění programu je možné i bez připojeného modulu ALPHA. Nelze-li takto program odladit, je možné vložit paměťový modul (EEPROM) s novou verzí programu do mikrokontroléru.

Příklad

Zadání:
Je třeba udržovat hladinu vody v zásobníku na zadané hodnotě, přičemž je možné z něj pomocí ručního ventilu odebírat libovolné množství vody. Požadovaná výška hladiny se zadává potenciometrem.

Řešení:
Schéma zapojení regulace hladiny s mikrokontrolérem ALPHA je na obr. 1. Skutečná hladina vody v zásobníku je snímána snímačem hladiny I 02. Pomocí potenciometru I 01 se zadává požadovaná výška hladiny vody v zásobníku. Úkolem regulace plnění zásobníku vodou je zapínat nebo vypínat čerpadlo O 01 a tím udržovat zadanou hladinu vody v nádrži.

Obr. 2. Obr. 3.

Regulace se zapne tlačítkem START, které je ve schématu označeno I 03. Tímto tlačítkem se aktivuje také monitorování a zobrazování žádaných veličin na displeji mikrokontroléru ALPHA, případně monitoru PC.

Z příkladu programu (obr. 2) je patrný způsob programování mikrokontroléru ALPHA v jazyce FBD. Data z mikrokontroléru je také možné přenášet do počítače a na jeho monitoru je snadno a přehledně zobrazovat.

V předcházejícím textu byla popsán velmi jednoduchý příklad práce s mikrokontrolérem ALPHA. Čtenář jistě sám nalezne množství úloh, pro než je mikrokontrolér velmi vhodný, protože jejich řízení pomocí klasických spínacích prvků je obtížné a řízení pomocí PLC příliš drahé. V automatizaci budov a domácností to může být např. regulace topení, regulace osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla a přítomnosti osob, v dopravní a transportní technice může mikrokontrolér ALPHA ovládat otevírání dvěří vozidel hromadné dopravy a jejich blokování při jízdě, řídit výtahy, pásové dopravníky či zakladače apod. Také ve výrobním procesu je široké spektrum úloh, které mohou být řešeny pomocí tohoto zařízení. Popsaná regulace hladiny je jen malou ukázkou.

Bližší informace o modulu ALPHA lze získat na adrese dodavatele zařízení, kterým je firma AutoCont Control System

AutoCont Control Systems
Nemocniční 12
702 00 Ostrava
tel.: 069/6152 111
fax: 069/6152 562, 6113 562
e-mail: consys@autocont.cz
web: www.autocontcontrol.cz