Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

MIRO GSM – celková diagnostika pomocí SMS

Do sortimentu společnosti Murrelektronik nově přibyla řada modulů MIRO GSM. Tyto moduly umožňují dálkovou správu a řízení strojů pomocí služeb sítě GSM (850, 900, 1 800, 1 900 MHz). Jednotlivé moduly obsahují šest vstupů. V závislosti na provedení modulu mohou být tyto vstupy buď pevně nastaveny na digitální signál, nebo je možné nastavit je na analogový či digitální signál. Každý modul také obsahuje čtyři reléové výstupy s přepínacími kontakty. Všechny tyto vstupy a výstupy je možné monitorovat pomocí krátké textové zprávy (SMS) zasílané prostřednictvím jakékoliv sítě. Poskytovatel sítě (operátor) může být libovolný a závisí na použité kartě SIM, v případě potřeby je možné operátora pevně nastavit. Modul též obsahuje vlastní telefonní seznam, do kterého lze uložit až 50 telefonních čísel včetně jména.
 
Každá změna stavu na jednom ze vstupů vyvolá zaslání předdefinované SMS zadaným příjemcům. Příjemci jsou obesíláni cyklicky podle nastavené sekvence. Výstupy je možné délkově sepnout zasláním předem přesně určené SMS. Uživatel si může vyžádat zaslání takovéto textové zprávy s kompletním přehledem stavů na všech vstupech a výstupech. Reléové výstupy lze nastavit také podle časového režimu, takže jsou spínány v závislosti na čase. MIRO GSM rovněž např. umožňuje zaslat automatickou zprávu při výpadku napájení i při jeho opětovném náběhu.
 
Moduly MIRO GSM je tedy možné snadno používat např. k dálkovému ovládání topných či chladicích systémů, ke kontrole a řízení hladiny, zasílání alarmu při překročení nastavené úrovně teploty nebo tlaku, stejně tak ke zjišťování aktuálního stavu kontrolované technologie a pro mnoho dalších různorodých úloh.
 
Modul MIRO GSM se programuje a nastavuje za použití programu MIRO GSM Configuration Software, který je možné si zdarma stáhnout na webových stránkách. Neoprávněnému zásahu třetí osoby do modulu MIRO GSM lze zabránit použitím hesla. Kompletní nastavení modulu je velmi snadné a nejsou k němu zapotřebí znalosti programovacích jazyků.
Ing. Tomáš Graus, Murrelektronik CZ
 
Obr. 1. Moduly GIRO GSM lze použít k dálkovému ovládání a monitorování četných zařízení
 
Tab. 1. Přehled variant modulů MIRO GSM