Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Mike James jmenován předsedou MESA EMEA

Novým předsedou sdružení MESA (Manufacturing Enterprise Systems Association, www.mesa.org) pro region EMEA se stal Mike James, výkonný ředitel ATS International B.V. a dosavadní místopředseda MESA EMEA. Štafetu převzal od Jana Snoeije z firmy Logica.

Nový předseda MESA EMEA zformuloval tyto priority a cíle:

–   zvýšit účast globálních, středních a malých výrobců,

–   podporovat sdílení znalostí a osvědčených postupů za účelem zvyšování efektivity a kvality výroby,

–   podporovat realizaci projektů udržitelné výroby s cílem snížit dopady výroby na životní prostředí,

–   nabídnout sponzorům efektivní platformu pro sdílení inovací s globálními výrobci.

MESA EMEA organizuje pro rok 2012 dvě hlavní události: 9. až 10. května 2012 bude na bruselském výstavišti Expo představen nový program výuky pro výkonné vedoucí pracovníky a 12. až 13. září 2012 se ve Warwicku (Velká Británie) uskuteční MESA World Conference.                                       

(ed)