Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Migrace řídicího systému linky na výrobu superabsorpčních polymerů

Společnost Evonik Industries AG patří k předním firmám na trhu v oblasti výroby superabsorpčních polymerů. Tyto práškové polymery dokážou pohltit a ukládat tekutiny o hmotnosti až 300 krát větší, než je jejich vlastní. Výrobní zařízení na výrobu těchto superabsorpčních látek je umístěno v průmyslovém parku Rheinmünster v Německu. Společnost Evonik se rozhodla aktualizovat jeho řídicí systém Simatic PCS 7 na verzi 8. 0.

 
Společnost Evonik nahradila v roce 2008 svůj původní distribuovaný řídicí systém systémem Simatic PCS 7. Během přechodu na tehdejší verzi řídicího systému, kterou byla PCS 7 V7.0, použil projektový tým pro její zavedení standardní knihovnu PCS 7. Při plánované aktualizaci systému na verzi 8 se společnost Evonik rozhodla využít nové funkce systému. To, co společnost Evonik přesvědčilo, bylo operátorské rozhraní a možnosti, které nabízí rozšířená procesní knihovna APL (obr. 1). Šablony obsahují nové funkce poskytující operátorům větší flexibilitu a využití rozšířené procesní knihovny APL navíc usnadní budoucí modernizace řídicího systému. Na základě těchto skutečností začala společnost Evonik už v roce 2012 plánovat projekt aktualizace na PCS 7 na verzi 8.0.
 

Plán migrace a doba nutných odstávek

Přechod ze standardní knihovny PCS 7 na PCS 7 APL však byl spojen s velkými požadavky. Cíl byl jasný: přejít z jednoho softwaru na druhý tak, aby nebylo zapotřebí kontrolovat žádné regulační smyčky a aby výrobní zařízení mohlo po krátké odstávce znovu plynule fungovat. Vzhledem k velikosti systému (přibližně osm tisíc provozních objektů) to vůbec nebyl snadný úkol.
 
Brzy se ukázalo, že při migraci operačního systému a aplikačního softwaru jsou pro zajištění požadované kvality softwaru po migraci a udržení nákladů v rozumných mezích nutné vhodné softwarové nástroje. Tyto nástroje má společnost Siemens k dispozici a mohly být použity i k přechodu na novou knihovnu APL.
 
Bylo rozhodnuto, že migrace proběhne ve dvou fázích. V první fázi vytvořil projektový tým novou upravenou knihovnu založenou na APL s odpovídajícími migračními typy, která byla implementována do pilotního provozu. Poté přišel na řadu akceptační test FAT, školení uživatelů, uvedení do provozu a nakonec testovací provoz. Ve druhé fázi tým vyhodnotil nabyté zkušenosti a postupně zavedl vytvořený systém do celého provozu, a to jen s minimálními odstávkami.
 

Jeden projekt – dvě fáze

Projekt začal být realizován v srpnu 2013. Během četných workshopů zaměřených na tvorbu nové knihovny APL a migrace šablon diskutovali členové týmu o nové struktuře programu. Došli k závěru, že přechod z jednoho softwaru na druhý je velmi složitý proces, vyžadující důkladnou znalost obou knihoven, staré i nové. Bylo třeba nejen změnit všechna propojení, parametry a texty, ale také odstranit programové struktury starého programu, aby mohly být použity vestavěné funkce nových bloků knihovny APL. Důležité přitom bylo zachovat všechny sekvence původního programu.
 
Těsně po konci roku 2013, po úspěšném testu softwaru, byl pilotní provoz připraven ke spuštění. Podařilo se dodržet odhadovanou dobu pro instalaci nového softwaru dva dny a výroba se poté opět plynule rozběhla. Jak projekt postoupil, byly podle výrobního plánu po etapách uvedeny do provozu také ostatní části výrobní linky a poslední část byla novým systémem vybavena v květnu 2014.
 

Na další úroveň

Migrace proběhla hladce také díky synchronizované spolupráci mezi projektovými týmy obou společností, Evonik Industries AG a Siemens. Nejdůležitějšími faktory úspěchu projektu byly společné workshopy, pravidelné porady, konstruktivní spolupráce, pevný závazek na obou stranách a společné systematické hledání řešení.
[Process News, Siemens AG, březen 2015.]
 
Jan Kváč, Siemens, s. r. o. 

Obr. 1. Knihovna APL v Simatic PCS 7 (grafika: Siemens AG)