Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Microsoft nabízí software pro roboty

Microsoft nabízí software pro roboty

Společnost Microsoft Corp. se v očekávání brzkého explozivního růstu zájmu o používání robotů rozhodla proniknout také na trh s robotikou. Za tím cílem nabízí Microsoft Robotics Studio (MRS), vývojové prostředí umožňující uživatelům vytvářet programy pro ovládání široké škály komerčně dostupného hardwaru s výhodou zejména jednotného uživatelského rozhraní. Prostředí MRS, založené na operačním systému Windows a architektuře .NET, by mělo být natolik univerzální, že dovolí vytvářet programy pro roboty všech velikostí, od jednoduchých spotřebních až po složitá průmyslová zařízení. Součástí MRS je i simulační software na bázi programu PhysiX od firmy Ageia, který napomáhá vývojářům simulovat činnost složitých robotických programů při použití realistických prostorových modelů a, jak Microsoft zdůrazňuje, vytvářet tyto programy bez přítomnosti hardwaru.

Současně má společnost Microsoft v plánu zavést standardy pro řízení robotů a produkovat programové moduly např. pro rozpoznávání řeči, zpracování obrazu a projektování robotických úloh k použití s hardwarem od různých výrobců a s podporou distribuovaného zpracování dat jako očekávaného budoucího směru vývoje v robotice.

Microsoft přichází se svou nabídkou v situaci, kdy všichni dodavatelé robotů pro průmysl, jako jsou např. firmy Kuka, ABB a Fanuc Robotics, mají zákaznický software umožňující uživateli pro jejich zařízení napsat aplikační programy typu např. sekvence povelů ovládajících pohyby ramene robotu nebo činnost chapadla. To ovšem znamená, že všichni dělají v podstatě totéž, ale každý jinak: všichni mají své proprietární operační systémy, programovací jazyky i ovladače I/O a všichni komunikují s tímtéž strojním zařízením. Přístup společnosti Microsoft naproti tomu znamená společný jak operační systém, tak i vývojový a provozní rámec, a tím více času a prostředků na tvorbu aplikačních programů namísto rozptylování se tvorbou a údržbou proprietárních základen. Konzistentní programovací rozhraní požadují např. výrobci automobilů, kteří jsou hlavními uživateli průmyslových robotů. Změnu však musí iniciovat velká společnost, jak to nyní činí Microsoft.

Vývoj MRS probíhal i dále probíhá ve spolupráci s předními dodavateli robotů, jako jsou např. firmy Kuka Robot Group a CoroWare Inc. (které již představily řešení s použitím MRS) i ABB či RoboDynamics Corp. (tvůrce osobního asistenčního robotu MILO), a univerzitami jako MIT atd. Beta verze MRS bylo od jejího zpřístupnění na jaře roku 2006 staženo asi 100 000 kopií. Současná „ostrá“ verze MRS se prodává komerčním uživatelům za 400 USD a pro soukromé nadšence, studenty a akademickou obec je zdarma.

Podporovat MRS se podle společnosti Micro­soft dosud zavázalo, vedle již zmíněných, dalších asi 30 firem. Společnost také financovala vznik nového pracoviště pro inovační robotiku (Centre for Innovative Robotics při Robotics Institute of Carnegie Mellon University). Centrum, využívající MRS, bude mj. provozovat webové stránky podporující výměnu informací, metod i softwaru důležitých pro vývoj robotů mezi akademickými pracovníky, studenty, komerčními vývojáři i těmi, kdo mají robotiku jako koníček, v široké škále hardwaru a oblastí použití robotů. Přáním společnosti Microsoft je, aby všechny programy vytvořené v tomto centru byly veřejně přístupné.
[IET Computing and Control News, srpen–prosinec 2006.]

(sm)