Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Microrisc ocenil nejlepší studenty České republiky

Soutěž Nejlepší student, kterou letos již počtvrté uspořádala společnost Microrisc, má oceňovat aktivní studenty středních škol České republiky. Ředitelé a učitelé do soutěže nominovali celkem 98 studentů a z nich bylo porotou vybráno pět finalistů, kteří v Jičíně 25. června 2014 bojovali o titul Nejlepší stu­dent. Jejich finálové prezentace byly natolik přesvědčivé, že bylo titulem Nejlepší student oceněno všech pět finalistů. První tři místa obsadili studenti: Doubravka Požárová (Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník), Mar­tin Strouhal (Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5) a Eliška Málková (Gymnázi­um Jana Opletala, Litovel). Dále byl udělen titul Talent soutěže, a to Radomíru Žemličko­vi (Střední škola a vyšší odborná škola apli­kované kybernetiky, Hradec Králové). Zvlášt­ní cenu společnosti Microrisc získal Vojtěch Janoušek (Gymnázium Uničov).

 
Ve finálové porotě byli vedle pracovníků firmy Microrisc také nezávislí zástupci škol­ství a významní zástupci Jičína a Králové­hradeckého kraje.
 
Studenti jsou v soutěži hodnoceni podle jasně daných kritérií, mezi něž patří výji­mečnost studenta (1 až 10 bodů), mimoškolní aktivity jako olympiády, naučné soutěže, zapojení do projektů, organizací, stáží apod. (1 až 10 bodů), vlastní text studenta na téma Proč stojí za to být dobrým studentem v roz­sahu zhruba 250 slov (1 až 10 bodů) a studij­ní výsledky (1 až 5 bodů). Nejlepší studenti pravidelně získají odměnu 5 000 korun a ten nejlepší navíc 10 000 korun pro svou školu. Další věcné dary a zážitky jsou udíleny ve spolupráci s partnery projektu.
 
Finalisté porotu zaujali mimo jiné zapo­jením do výzkumných projektů s univerzi­tami a vědeckými ústavy, účastí na mezinárodních soutěžích a konferencích, členstvím v odborných či prospěšných organizacích, vlastní praxí, ale i uměleckým či sportovním nadáním. „Občas přemýšlíme, zda je vůbec možné mít již na střední škole tak široký zá­běr. Je to vždy veliký zážitek setkat se s tak inspirativními mladými osobnostmi,“ dodává ke kvalitě studentů Vladimír Šulc za organi­zátora, firmu Microrisc. Podrobnosti o soutě­ži jsou na www.nejlepsistudent.cz.

(ed)