Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní zkušenosti pro domácí i zahraniční trhy

Na pozici ředitele divize procesní automatizace společnosti ABB Česká republika a zemí klastru (ČR, Maďarsko, Slovensko a Ukrajina) nastoupil Jiří Vepřek. Úkolem divize procesní automatizace je poskytovat kvalitní systémy pro řízení provozů a jejich optimalizaci zákazníkům mnoha průmyslových odvětví, jako např. metalurgický a těžební průmysl, výroba papíru a celulózy, energetika, chemický a farmaceutický průmysl, ropný a plynárenský průmysl, či námořní doprava. Vepřek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ve společnosti ABB působí již šestnáct let s krátkou přestávkou ve firmě Rockwell Automation.

Jiří Vepřek stál za vítězstvím v tendru na projekt elektrifikace ropovodu IKL, který krátce po sametové revoluci pomohl eliminovat závislost ČR na dodávkách ropy z bývalého Sovětského svazu. Podílel se na zahájení prodeje průmyslových robotů v České republice či dodávce jednoho z největších řídicích systémů v průmyslu v ČR, a to pro Chemopetrol Litvínov.

Vepřek by podle svých slov rád využil zkušenosti z amerického podnikatelského prostředí. Svou vizi shrnuje: „Chtěl bych ještě více posílit pozici divize Procesní automatizace na české i mezinárodní scéně a její image jednotky, která dokáže díky své vysoké flexibilitě, rozsáhlým znalostem, dostupným kvalitním zdrojům i konkurenceschopným výrobkům a službám uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.“           

(ed)