Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Mezinárodní výzkumný projekt v oboru analýzy a ověřování vestavných systémů

Pod zkratkou MBAT se skrývá mezinárodní projekt Combined Model-based Analysis and Testing of Embedded Systems, součást programu Artemis, s 38 zúčastněnými subjekty z osmi zemí Evropy (Česká republika, ač je jinak v programu Artemis aktivní, mezi nimi není). Cílem projektu je vyvinout účinné a cenově přijatelné metody a nástroje pro analýzu založenou na modelech a pro testování vestavných systémů, zejména určených pro dopravní prostředky a techniku. Vestavné systémy zde často plní řídicí funkce a jejich selhání může být velmi nebezpečné. Proto jsou na jejich správné fungování a spolehlivost kladeny velké požadavky. Pro ověření, že vestavné systémy splňují všechny požadavky, je třeba vykonat mnoho složitých testů a analýz. Při vývoji systému se zpravidla provádí statická analýza modelu, která musí postihnout všechny možné konfigurace a příčiny selhání činnosti. U složitých systémů je to časově náročné, proto se přistupuje k dynamickému testování prototypu. Ovšem testovat prototyp ve všech situacích, které mohou nastat, je také velmi zdlouhavé a finančně náročné. Projekt MBAT proto hledá cestu, jak obě metody vhodně zkombinovat, a snaží se vyvinout referenční technickou platformu (RTP) použitelnou pro efektivní a cenově přijatelné testování vestavných systémů.

Další informace: www.mbat-artemis.eu 

(Bk)