Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní výstava Vodovody-kanalizace 2015

Devatenáctý ročník vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace se uskuteční ve dnech 19. až 21. května 2015 na výstavišti PVA Expo Letňany. Připomeňme si, že tato tradiční výstava se v roce 2013 přesunula z Brna do Prahy a přešla na dvouletou periodicitu.

 
Začátkem března bylo přihlášeno 160 přímých vystavovatelů z devíti zemí světa na ploše přesahující 5 000 m2. Oborové členění výstavy je nově obohaceno o obor hospodaření s dešťovými vodami.
 
Do cílové skupiny návštěvníků patří starostové měst a obcí, pracovníci ministerstev i komunálních úřadů, provozovatelé vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanti, architekti, investoři a developeři. Mezi návštěvníky nebudou chybět zástupci průmyslu, zejména ti, kteří odpovídají za ekologické hospodářství firem, pracovníci finančních institucí a poradenských organizací v oblasti ochrany životního prostředí.
 
Pro firmy působící ve vodohospodářství je důležité, že v Operačním programu Životní prostředí (v období 2014 až 2020) je možné žádat o více než 21 miliard korun na výstavbu a dostavbu vodovodů a kanalizací, výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod a výstavbu a modernizaci úpraven pitné vody. Státní fond životního prostředí odstartuje toto nové programové období prvními soutěžními výzvami v druhé polovině tohoto roku. „Pro potenciální žadatele je zajímavé, že oproti předcházejícímu programovému období bude možné podpořit opatření u všech obcí a měst, bez vlivu na jejich velikost a počet obyvatel či umístění v chráněném území,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.
 
Tématem výstavy Vodovody-kanalizace ale nebudou jen dotace. „Diskutovat se bude také o zákoně o odpadech a jeho dopadech na provozovatele čistíren odpadních vod, o možnostech čištění odpadních vod pro obce do 2 000 obyvatel, o regulaci vodohospodářského oboru nebo o plánování v oblasti vod,“ uvedl František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Sdružení SOVAK ČR je pořadatelem výstavy Vodovody-kanalizace a organizátorem je společnost Exponex.
 
Poslední ročník výstavy Vodovody-kanalizace navštívilo v květnu 2013 celkem 8 214 zájemců z 22 zemí.
(ev)
 

Obr. 1. Pohled do výstavní haly výstavy Vodovody-kanalizace 2013