Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

Ve dnech 11. a 12. září 2018 se v hotelu Kurdějov uskutečnil 44. ročník mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Letošním pořadatelem byl ústav automobilního a dopravního inženýrství (ÚADI) Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Garantem setkání byl doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., vedoucí odboru transportních a stavebních strojů ÚADI. Této konference se již tradičně zúčastnili vedoucí příslušných kateder českých a slovenských univerzit, stejně jako jejich odborní asistenti a doktorandi.

Program konference umožnil účastníkům seznámit se se současným stavem a perspektivami výuky, výzkumu a vývoje v oblasti dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Součástí programu byla kromě bloků celkem dvaceti osmi odborných přednášek od vědeckých pracovníků a doktorandů zúčastněných kateder také odborná exkurze do společnosti Agrotec v Hustopečích.

Návštěvníkům se předvedla stavební a zemědělská technika (mimo jiné pásový traktor Case 540 CVX Quadrac), přičemž ovládání vybraných strojů si zájemci mohli pod dohledem vyzkoušet. Prostor byl také k navázání nových vztahů napříč vědeckými pracovišti s potenciálem budoucí spolupráce. Jako každý rok, i letos se konference rovněž zúčastnili zástupci průmyslových podniků, mimo jiné Škoda Auto.

V odborných přednáškách byly prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu, vývoje a konstrukce v oboru dopravních strojů a zařízení získané na pracovištích podobného zaměření. K těmto odborným přednáškám byla organizována diskuse vytvářející prostor pro vzájemnou výměnu informací, nejnovějších poznatků a zkušeností v oboru. Konference se zúčastnili zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Technické univerzity Ostrava, Technické univerzity v Liberci, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Technické univerzity ve Zvolenu a Technické univerzity v Košicích.            

(JH)