Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Ve dnech 7. až 11. října 2019 proběhne v Brně 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Na veletrhu jsou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu a každoročně se jej účastní více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků, přičemž ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Na co se lze v říjnu těšit, jsme se zeptali Michalise Busiose, ředitele projektu MSV. 

Hlavním tématem MSV 2019 je průmysl 4.0 a digitální továrna. Očekáváte tedy zvýšený zájem o vystavování v oborech automatizace a digitalizace výrobních provozů? V kterých halách bude tento obor umístěn?

Zvýšený zájem o prezentaci tohoto tématu evidujeme již několik posledních ročníků, kdy se informace o digitalizaci výrobních procesů začala objevovat v čím dál větším počtu stánků. V souladu s celosvětovým trendem jsme tedy logicky přistoupili k většímu zdůraznění tématu digitální továrny na veletrhu. Prezentace tématu bude probíhat ve dvou rovinách. Jednou z nich je prezentace ve stávajících stáncích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách a druhou rovinou je ucelená prezentace této problematiky formou takzvané Digitální stezky ve speciální expozici. Ta návštěvníka provede na základě specifického zájmu konkrétními fenomény (umělá inteligence, blockchain, inteligentní robotika a mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnost, nové formy vzdělávání) a zpřístupní mu možné varianty dalšího vývoje. Tuto expozici návštěvníci naleznou v hale A1 a věřím, že bude atraktivním prvkem veletrhu. 

V tomto roce proběhne společně s MSV také veletrh Transport a logistika. Ve kterých halách brněnského výstaviště ho návštěvníci najdou?

Přestože je obor transport a logistika zastoupen na strojírenském veletrhu každý rok, je pravda, že v lichých letech je zájem vystavovatelů z tohoto oboru minimálně o 30 až 40 % vyšší. Návštěvníci najdou širokou nabídku manipulační a skladovací techniky, systémů pro průmyslové balení a dopravu především v pavilonu A2, který je vyhrazen celý pro logistiku. Nicméně i v některých dalších pavilonech, zejména v pavilonu V, se budou prezentovat jednotliví výrobci např. speciální montážní techniky, dopravních systémů nebo značení a identifikace. 

Výrobní logistika hraje významnou úlohu v digitalizovaných provozech. Odráží se to ve skladbě vystavovatelů veletrhu Transport a logistika? Mají o vystavování zájem také firmy zaměřené na logistický software a IT?

Software a IT řešení jsou jednou z oblastí, kde se vystavovatelé prezentují většinou právě ve dvouleté periodě, takže i letos. U výrobní logistiky bych ale rád zmínil ještě oblast štíhlé výroby neboli lean production, kde kaž­dý rok evidujeme rostoucí nabídku, a i letos se vedle tradičních vystavovatelů jako Beewatec, Enprag, Geolean nebo Trilogiq představí i několik zcela nových. 

Rychle se vyvíjí rovněž automatická skladovací technika. Setkají se návštěvníci veletrhu Transport a logistika s touto technikou a například s vychystáváním pomocí brýlí rozšířené nebo virtuální reality?

Automatické skladovací systémy na principu vertikálních zakladačů jsou dominantou pavilonu, a i proto je pro logistiku určen pavilon A2, kde lze vystavit třeba i dvanáctimetrové exponáty. I v letošním roce představí své produkty několik značek. Novinkou bude například malý kompaktní automatický vertikální sklad Modula SLIM, který při výšce 2,4 až 7 m, zabere pouze 2,8 m2 podlahové plochy a návštěvníci jej najdou v expozici firmy Bohemia – SysTech group v pavilonu A2.

Co se týče virtuální reality, tak v expozici Linde Material Handling se návštěvníci mohou těšit na simulátor systémového skladového vozíku a v bezpečí si vyzkoušet práci ve velkých výškách moderních skladů. Tato společnost ukáže také využití rozšířené reality, při které budou mít návštěvníci pocit, že mají k dispozici vysokozdvižný vozík přímo v prostorech pavilonu.

V jaké míře se na veletrhu představí automatická manipulační technika a automatické balicí a značicí a identifikační zařízení?

Automatická manipulační technika (AGV) je rychle rostoucí segment trhu a odráží se to samozřejmě i v expozicích vystavovatelů. Již v minulých letech se na veletrhu prezentovalo několik firem a letos představí své novinky vystavovatelé Kivnon Slovakia, Trilogiq a někteří další. Linde Material Handling představí moderní robotické vozíky naváděné laserem v neviditelném spektru záření, které nepotřebují pro své vedení již žádné další prvky jako vodicí kolejnice nebo indukční vedení v podlahách. Systémy RFID patří k jedněm ze základních pilířů digitalizace a aplikací Industry 4. 0. Umožňují podnikům zefektivnit výrobu, snadno identifikovat objekty a sledovat jejich digitální stopu. Na veletrhu sledujeme, že firmy již nenabízejí pouze dílčí komponenty, ale jsou schopny nabídnout kompletní řešení od hardwaru, řídicích systémů a softwaru až po integraci do stávajících systémů ERP, jako například uvidíme v expozicí Turck Vilant Systems, která patří k předním integrátorům RFID a po delší době se bude prezentovat právě v oboru transport a logistika v pavilonu A2.

Kolik vystavovatelů se bude podle vašeho odhadu na veletrhu Transport a logistika prezentovat?

Bohužel jsme limitováni kapacitou výstavních hal, ale včetně vystavovatelů na volných plochách očekáváme přibližně sto vystavovatelů. Vystavovatele na venkovních expozicích bych rozhodně nechtěl opomenout. Své služby zde budou prezentovat mimo jiné firmy KNAP CZ nebo Convoi, které se zabývají dopravou a stěhováním velmi rozměrných strojů nebo celých továren, a doufám, že se jim podaří přivézt některá zařízení, která jsou svými rozměry opravdu ojedinělá. 

Připravuje se také doprovodný program veletrhu Transport a logistika? Bude se na toto téma konat nějaká konference, seminář?

Během veletrhu se uskuteční více než šedesát doprovodných akcí. Horkou novinkou v letošním roce budou témata cirkulární ekonomiky a digitální továrny. Ojedinělou formu, na kterou bych rád pozval zájemce nejen o logistiku, bude mít doprovodný program Packaging Live. Přímo v pavilonu A2 bude umístěna balicí linka Industry 4.0 neboli linka budoucnosti. Návštěvníci uvidí v akci roboty, nový informační systém a další technologické novinky několika spolupracujících partnerů. 

(Veletrhy Brno)

Obr. 1. Michalis Busios, ředitel projektu MSV