Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh 2015

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude vystavovat zhruba 1 500 firem ze 30 zemí. Z oboru měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky se na veletrh přihlásilo celkem 257 firem ze třinácti zemí (23 % ze zahraničí). Automatizace je hlavním tématem veletrhu a zvláštní pozornost bude věnována také koncepci Industry 4.0, pro kterou je uspořádána zvláštní expozice a konference.

 
Graf na obr. 1 ukazuje, že na výstavišti budou dominovat kovoobráběcí a tvářecí stroje, zařízení pro svařování a povrchovou úpravu a jejich příslušenství. Exponáty z těchto oborů bude na MSV 2015 prezentovat 44,3 % vystavovatelů v halách B, E, P a V. Obor zahrnující elektroniku, automatizaci a měřicí techniku představí 8,7 % všech vystavovatelů, rozptýlených do hal C, F, V a Z.
 
Zatímco v loňském roce se na brněnském výstavišti současně s MSV konalo šest technologických veletrhů (obrábění, tváření, slévárenství, svařování, povrchové úpravy a zpracování plastů), letos návštěvníci na výstavišti naleznou dva specializované veletrhy. V pavilonu A2 se uskuteční tradiční Transport a logistika (92 vystavovatelů) a v pavilonu V nový veletrh Envitech pro techniku pro tvorbu a ochranu životního prostředí (38 vystavovatelů). Vedle manipulační, skladovací a balicí techniky se návštěvníci veletrhu Transport a logistika seznámí se současnými telematickými prostředky a s komunikačními, informačními a řídicími systémy pro logistiku. Za technikou k úpravě vody nebo zpracování odpadu návštěvníci zamíří na veletrhu Envitech, kde naleznou také dodavatele vzduchotechnických zařízení či čerpacích stanic a ekologické techniky pro průmysl a strojů pro průmyslové čištění a mytí.
 

Průmysl 4.0: tematická expozice a konference

Jak se současné podniky přibližují koncepci Industry 4.0, která má podle některých odborníků v příštích dvaceti letech zásadně proměnit průmyslovou výrobu, o tom se bude na MSV v Brně možné přesvědčit v tematické expozici Průmysl 4.0 – Digitální továrna. Svůj přínos k digitalizaci průmyslových procesů zde představí firmy a výzkumné instituce zaměřené na průmyslovou automatizaci a informatiku. Výstava umístěná v pavilonu A1 volně naváže na expozici techniky 3D tisku a projekt Transfer technologií a inovací, který poskytuje prostor k prezentaci technických vysokých škol, jejich výzkumných projektů a nabídek ke spolupráci s komerčními subjekty.
 
Hlavním partnerem tématu Průmysl 4.0 je Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je organizátorem konference Fórum Průmysl 4.0. Ta se uskuteční ve středu 16. září v kongresové hale hotelu Holiday Inn.
 

Vybrané akce doprovodného programu MSV v Brně

V průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu proběhnou četné odborné akce. Jejich kompletní seznam je uveden na www.bvv.cz/msv. Zde budou zmíněny alespoň některé z nich. Zajímavé konference jsou uvedeny ve vloženém rámečku.
 

Packaging Live

V pavilonu Z bude několikrát denně uvedena do provozu vzorová balicí linka s odborným komentářem. Ta byla sestavena díky spolupráci dodavatelů vyspělých technologií balení, značení, identifikace čárových kódů, paletizace atd.
 

JOB Fair

V pavilonu A2 ve čtvrtek 17. září budou mít studenti a absolventi technických škol možnost informovat se o pracovních příležitostech, které nabízejí firmy ve strojírenství, elektrotechnice, energetice, automobilovém průmyslu a dalších příbuzných oborech. Více na www.jobfairmsv.cz.
 

Soutěž mladých strojařů v programování obráběcích strojů CNC

V tradiční soutěži pořádané Svazem strojírenské technologie v pavilonu A1 se utkají žáci středních technických škol a učilišť v programování CNC. Mohou si vybrat ze tří řídicích systémů pro obráběcí stroje: Heidenhain, Siemens, Fanuc.
 

Stánek časopisu Automa – F 105

Do stánku časopisu Automa jsou zváni zájemci o automatizační techniku – mohou si zde pohlédnout a odnést tištěná vydání tohoto i předchozího ročníku a zajistit si předplatné časopisu s veletržní slevou. Čtenáři se tu mohou setkat s členy redakce. Ve stánku jsou vítáni inzerenti, kteří zde mají příležitost seznámit se s tématy časopisu na tento a také na příští rok, rezervovat si inzeráty na obálkách časopisu, konzultovat své představy a připomínky k časopisu. Autoři a odborníci se mohou ve stánku poradit o námětech na články či sdělit připomínky k zaměření časopisu Automa.
(ev)
 

Výběr konferencí na MSV 2015 v Brně

Vize v automatizaci
15. září, 14.00–18.00, pavilon P, sál P1, pořádá Sdělovací technika
 
Fórum Průmysl 4.0
16. září, 9.00–14.00, Holiday Inn Brno, sál Beta, pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 
Eulog – logistická konference
16. září, 10.00–15.00, pavilon A2, pořádá portál euolog.cz
 
3D TISK – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti
15. září, 9.30–17.30, pavilon E, sál E, pořádá vydavatelství Nová média
 
Kontakt – Kontrakt
14. až 15. září, pavilon A2, pořádá Regionální hospodářská komora Brno (projekt pomáhá propojit dodavatele se zákazníky, nalézt partnery ke kooperaci)
 
Energie pro budoucnost XVI: energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku
15. září, 9.00–13.00, pavilon P, sál P4, pořádá FCC Public
 
Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost
15. září, 13.00–17.00, Kongresové centrum, sál B, pořádá ČVUT, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 
Podniková energetika v době smart grids
16. září, 9.30–14.00, pavilon P, sál P1, pořádá Sdělovací technika
 
Kulatý stůl pro exportéry
16. září, 14.00–15.30, pavilon P, sál P4, pořádá Svaz průmyslu a dopravy
 
Kam směřuje česká energetika?
17. září, 9.00-12.00, pavilon E, sál E4, odborný garant: Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 
Systém kvality
17. září, 9.30–15.00, Kongresové centrum, sál A, odborný garant: Český institut pro akreditaci
 
Dny energeticky úsporného bydlení
17. až 18. září, 10.00–18.00, Národní stavební centrum, BVV, brána 9 A
 
Zajištění bezpečnosti strojních zařízení podle předpisů EU a ČR
18. září, 8.00–13.00, pavilon P, sál P1, pořádá L. P. Elektro
 
Obr. 1. Vystavovatelé MSV 2015 podle oborů (zdroj: BVV)
Obr. 2. Stánek časopisu Automa