Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Mezinárodní kontrola Pre-OSART v JE Dukovany

Ve dnech 15. až 17. března 2011 se v Jaderné elektrárně Dukovany uskutečnila první část návštěvy mezinárodní mise OSART. Podstatná část mise elektrárnu čeká v červnu letošního roku.
 
Mezinárodní misi OSART (Operatio­nal Safety Review Team) zve do jaderných elektráren stát, vlastně Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a o pozvá­ní do Elektrárny Dukovany (EDU) bylo rozhodnuto již v roce 2010, tedy bez ohle­du na události v japonských jaderných elektrárnách. Misi realizuje organizace MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni). Na tři červnové týdny tedy přijede tým pozo­rovatelů z ostatních elektrá­ren a mezinárodních organi­zací a bude hodnotit provoz EDU podle mezinárodních norem a standardů.
 
Z hlediska zaměření to­hoto čísla časopisu Automa na simulaci technologických procesů není bez zajímavosti, že při první části prověr­ky v rámci mise OSART, která se konala 15. až 17. března 2011, odborníci kontro­lovali výcvik personálu na plnorozsahovém trenažéru EDU. Tato prověrka je nedílnou součástí hlavní prověrky OSART, které se EDU podrobí ve dnech 6. až 23. června 2011. První část se konala v předstihu pro­to, že v uvedeném termínu bude trenažér v rekonstrukci.
 
Výcvikové středisko EDU používá pro výcvik personálu (především personálu blo­kové dozorny, ale i dalších specialistů) dva typy trenažérů:
 • plnorozsahový simulátor typu replika blo­kové dozorny (obr. 1),
 • displejový plnorozsahový simulátor.
V uvedeném období probíhal výcvik osá­dek prvního a čtvrtého bloku na plnorozsa­hovém trenažéru typu replika a ve čtvrtek byla procvičována také součinnost technické podpůrné skupiny v havarijním řídicím cen­tru. Vedoucí mise OSART Neil Henderson z MAAE se podrobně seznámil s organizací výcviku, tématy cvičení, přípravou dokumen­tace, předpisy i samotným průběhem řešení simulovaných poruchových stavů. Mimo to jej velmi zajímalo chování personálu, inter­akce a komunikace mezi jednotlivými členy osádky a též hodnocení přítomných vedou­cích a instruktorů. Prověrka i cvičení pro­bíhaly na vysoké profesionální úrovni a pan Henderson se vyjádřil velmi pochvalně o tom, co viděl. Nicméně prověrka OSART se nedě­lá proto, aby chválila, ale aby pomohla odha­lit možné nedostatky a oblasti, kde je možné se ještě zlepšit.
 
Je asi předčasné hodnotit, ale tato část provozu EDU, tj. výcvik personálu blokové dozorny na trenažéru, nevykazovala žádné výrazné chyby nebo oblasti pro zásadní zlep­šení. V červnu bude tým pod vedením Ro­berta Parketa z amerického institutu INPO (Institute of Nuclear Power Operations) pro­věřovat oblast TQ – příprava a kvalifikace personálu.
Ing. Petr Spilka,
tiskový mluvčí ČEZ, a. s., EDU
 
Obr. 1. Kontrola trenažéru blokové dozorny, vpředu Neil Hen­derson z MAAE
 

Co je OSART?

OSART, Operational Safety Review Team, je program misí, vytvořený MAAE v roce 1982. V rámci mise OSART mezinárodní tým expertů důkladně kontroluje provozní bezpeč­nost jaderných elektráren zejména z pohledu managementu bezpečnosti a výcviku obslužné­ho personálu. Výsledkem mise je doporučení, jak zlepšit bezpečnost kontrolované elektrár­ny, ale mise současně také umožňuje výměnu zkušeností s mezinárodním týmem odborníků a vytvoření společného souboru znalostí a metod vedoucích k lepší bezpečnosti jaderných elektráren. Mise OSART obecně zkoumají především tyto oblasti:
 • řízení, organizaci a správu provozu,
 • výcvik a kvalifikaci personálu,
 • provoz,
 • údržbu,
 • technickou podporu,
 • uplatnění zkušeností z provozu ve zpětné vazbě řízení,
 • ochranu proti záření,
 • chemickou bezpečnost,
 • havarijní plány a připravenost,
 • konstrukci zařízení, jejich uvádění do provozu, provoz atd.
Mise OSART jsou součástí konceptu kultury bezpečnosti v jaderných elektrárnách.