Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Mezi kandidáty na Evropská centra pro digitální inovace v Česku je i ČVUT v Praze

Vytvoření Evropských center pro digitální inovace (EDIH, European Digital Innovation Hubs), financovaných EU, má podpořit „digitální dovednosti“ malých a středních podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo vítěze národní výzvy na EDIH. Ti budou spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při širším zapojení digitalizace do výroby, obchodu a veřejných služeb.

ČVUT v Praze rozhodlo předložit do kvalifikační výzvy MPO dva projekty na dvě různé požadované oblasti. První z nich je oblast kybernetické bezpečnosti, pro kterou chce ČVUT ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a VUT v Brně vytvořit Cybersecurity Innovation Hub.

Druhý EDIH je specializovaný na využití umělé inteligence. V této oblasti se spojily fakulty FEL a FIT s centrem CIIRC a vytvořily tým, který je připraven spolu s dalšími partnery poskytovat své služby jak malým a středním podnikům, tak firmám, které se zabývají vývojem metod a aplikací umělé inteligence. Dalším významným pilířem je nabídka spolupráce pro veřejnou sféru, která využitím umělé inteligence může zefektivnit své fungování v mnoha oblastech.

Kompletní seznam kandidátů na Evropská centra pro digitální inovace je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

[Tisková zpráva ČVUT v Praze, leden 2021.]

(Bk)