Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Metrologie průtoku 2008

Odborný kurz Metrologie průtoku 2008 se uskuteční v hotelu Koh-i-noor Soláň ve Velkých Karlovicích ve dnech 10. až 12. června 2008. Pořadatelem je Český metrologický institut v Brně (ČMI). Kurz bude zaměřen na problematiku měření termodynamických veličin v průmyslových procesech. Jeho cílem bude přiblížit nejen teoretické základy měření průtoku, ale i poznatky z praxe, novinky a postupy související jak s metrologií příslušných veličin a měřidel, tak i s procesy uvádění měřidel do provozu a jejich následné kontroly a údržby. Přednášet budou odborníci z ČMI a vysokoškolští pedagogové z VŠCHT Praha a VUT v Brně. Pro účastníky kurzu bude vydána publikace Metrologie průtoku 2008, která bude vedle školicích textů obsahovat i základní legislativní dokumenty ČR související s metrologií v platném znění. Na závěr kurzu bude účastníkům vydán certifikát o jeho absolvování.
Podrobné informace o kurzu, včetně předběžného programu, lze nalézt na http://www.cmi.cz. Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese rstrnad@cmi.cz nejpozději do 15. května 2008. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.
(rs)