Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

MESA vyvíjí model pro chytrou výrobu

Sdružení MESA International oznamuje vývoj nového modelu nazvaného Model for Smart Manufacturing – model pro chytrou výrobu. Nový model bude pokrývat několik vzájemně se protínajících procesů včetně business intelligence, řízení životního cyklu výrobků, řízení hodnotového řetězce, výrobních operací, průmyslového internetu věcí, správy aktiv, pracovní síly a kybernetické bezpečnosti.

MESA, sdružení, které vzniklo původně k propagaci a rozvíjení uplatnění systémů MES (Manufacturig Execution System) a nyní se zaměřuje obecně na využití informačních systémů v průmyslové výrobě, po celá léta zveřejňovala různé modely, které pokrývají výrobní realizační a provozní prostor, a také strategické iniciativy a obchodní operace na úrovni podniků. Různé modely vytvořené sdružením MESA byly uvedeny v mnoha publikacích a učebnicích. Předseda výboru pro vzdělávání společnosti MESA Khris Kammer uvádí: „Systémy MES se nadále vyvíjejí a jsou jádrem řízení průmyslu směrem k chytré výrobě. Vývoj modelu pro chytrou výrobu je cenným dalším krokem.“

Z důvodu současných pokynů ohledně sociálního distancování se budou pracovní schůzky konat virtuálně v podstatě po celý rok. Veřejnost a zvláště členové MESA jsou vyzváni, aby přispěli k vytvoření a prověření nového modelu. Bližší informace na adrese www.mesa.org.

(ra)