Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

MESA European Conference 2011

Zájemci o účast na konferenci MESA Eu­ropean Conference 2011 si mohou do diáře poznamenat datum a místo: 9. a 10. listopadu 2011, Utrecht, Nizozemí. MESA European Conference je fórum pro výměnu zkušeností v oblasti průmyslových informačních systé­mů. Letos bude na konferenci věnována po­zornost zejména těmto oblastem:
  • podnikatelské přínosy integrace mezi pro­vozními a ekonomickými řídicími a infor­mačními systémy,
  • psychologické aspekty změn, které s sebou nese uplatnění MES,
  • případové studie významných výrobců,
  • vzdělávací program MESA,
  • diskuse s předními odborníky z prů­myslu.
Konference se bude konat v JaarbeursConference Centre v Utrechtu, vzdále­ném 35 minut jízdy od letiště Amsterdam Schipol.
 
Bližší informace najdou zájemci na http://euconference.mesa.org.

(Bk)