Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

MES v Evropě

Automa 1/2001

(sk)

MES v Evropě

Trh s produkty MES v Evropě zaznamenává v současné době výrazný rozvoj. Konsolidace mezi tvůrci softwaru přitom zakládá podmínky pro vývoj nové generace produktů. To jsou dva nejdůležitější závěry zprávy MES in Europe vydané agenturou Datamonitor.

Nová zpráva britské agentury pro průzkum trhu Datamonitor označená MES in Europe a vydaná v červenci t. r. přináší zevrubné informace o vývoji na trhu softwarových produktů kategorie Manufacturing Execution System (MES) v Evropě v období od roku 1996 do roku 2005. Na základě průzkumu uskutečněného mezi předními evropskými dodavateli a uživateli MES předpovídají analytici z agentury Datamonitor, že:

  • po roce 2002 poklesne dosud dosahované a ve střednědobém výhledu očekávané tempo růstu obratu na trhu s MES;
  • přestože je trh s MES v Evropě z větší části rozdělen mezi několik největších dodavatelů, působí na něm i nadále konkurenceschopná skupina nezávislých dodavatelů automatizačních řešení;
  • koncentrace trhu v rukou menšího počtu producentů připravuje půdu pro vývoj následující generace produktů přizpůsobených internetu.

Obr. 1.

Obrat poroste do roku 2002
Roční obrat na trhu s projekty a programy pro oblast MES v Evropě vzrostl ze 330 miliónů USD v roce 1996 na současných asi 700 miliónů USD (obr. 1). Rychlost růstu v posledních dvou letech byla však o něco menší než předtím. Příčinou je útlum trhů především v Německu a ve Francii. Pokles počtu objednávek konstatuje již od loňského roku většina subjektů nabízejících informační technologie (IT) pro průmysl. Z nich jsou nejvíce postiženi dodavatelé systémů pro řízení podniků (Enterprise Resource Planning – ERP). Příčinou může být fenomén přechodu přes rok 2000 (Y2k problem), který nedávno přivedl mnohé uživatele k masivním investicím do nového hardwaru i softwaru. Nyní již na nové investice není anebo nejsou nutné.

Ve střednědobém výhledu je očekáván růst obratu na trhu dosavadním tempem, tj. o 16 až 18 % ročně, jen do roku 2002. Poté se růst výrazně zpomalí. V roce 2005 by mělo být dosaženo obratu asi 1,2 miliardy USD (obr. 3).

Stabilizovaná dělba trhu
Největší podíly na trhu s produkty MES v Evropě mají společnosti SAP a Siemens. Obě se na segment MES zaměřily teprve nedávno a nyní spolu často spolupracují. Základní aktivitou společnosti SAP je podpora prodeje instalací produktu R/3 z kategorie ERP zákazníkům z oblastí diskrétních výrob, nepřetržitých výrobních procesů a výroby tzv. rychloobrátkového spotřebního zboží. Koncern Siemens uvedl na trh svůj koncept Industrial Framework v roce 1999. Oba partneři dominují německému trhu, největšímu v Evropě, a navíc mají významné podíly na trhu ve všech ostatních zemích.

Obr. 2.

V čele konkurentů stojí firmy Honeywell a ABB (obr. 2). Obě se zaměřují na určitá odvětví průmyslu (včetně papírenského a farmaceutického průmyslu a hutnictví) a mají silné postavení ve více zemích. Specificky orientovaná je i společnost Aspen Technology s velkým podílem na řešení MES pro rafinerie a chemické a petrochemické závody po celé Evropě.

Méně pevnou a ne tak zavedenou pozici mají na trhu s MES v Evropě firmy Invensys a Emerson Electric. Zakázky týkající se MES dostávají většinou jako doplněk dodávek svých systémů pro řízení kontinuálních výrobních procesů. Společnost Rockwell, která je v podobném postavení, je naopak lépe zavedena v odvětvích s diskrétní výrobou.

Mimo záběr vyjmenovaných velkých dodavatelů zůstává více než čtvrtinu evropského trhu s MES, obsluhovaná i nadále početnou skupinou konkurenceschopných menších nezávislých dodavatelů.

Očekává se vývoj „internetových“ produktů
Přestože se na evropském trhu s produkty MES prosadily firmy SAP a Siemens jako partneři, z okolí přicházejí především zprávy o fúzích. Firmy se snaží připravit si vhodné podmínky pro vývoj nové generace produktů, která bude přizpůsobena internetu.

Například společnost Cimnet Inc. nedávno ohlásila splynutí s dalšími dvěma firmami, Applied Statistics Inc. a Advanced Systems & Designs Inc., se záměrem „vytvořit integrované portfolio řešení pro řízení výroby a jakosti v průmyslu“ včetně továrního MES a řešení pro statistické řízení jakosti výroby (Statistical Process Control – SPC) v reálném čase.

Zmíněná fúze je jednou z posledních mnoha fúzí v USA, z nichž se většina v Evropě nijak neprojevila. Trhy v Evropě se asi budou konsolidovat spíše cestou spojování distribučních sítí a přebírání technologie.

Internet je v současné době používán ve výrobních odvětvích jako nástroj komunikace a prodeje. Lze očekávat, že k zásadním inovacím a obratu směrem ke skutečnému „elektronickému podnikání“ dojde najednu, na široké frontě, a brzy po roce 2000.

Obr. 3.

Význam internetu jako nástroje pro výměnu informací v obchodním styku tedy jistě poroste. Zpočátku půjde o pouhou výměnu dat mezi společnostmi, posléze rychle vzroste objem skutečného elektronického obchodování mezi podnikatelskými subjekty. Požadavkům již nyní vycházejí vstříc systémy pro řízení dodavatelských řetězců (Supply Chain Management – SCM), ale z pohledu budoucnosti je v Evropě obchod mezi firmami prostřednictvím internetu doposud tzv. v plenkách.

Internet určitě nabídne i nové možnosti softwaru pro řízení výroby. Již nyní lze v katalozích producentů softwaru vybírat komponenty OPC a ActiveX pro řízení a vizualizaci technologických procesů, stahovat je a upravovat pro použití v otevřeném řídicím a vizualizačním prostředí u zákazníka. Jiní dodavatelé nabízejí software využívající internet nebo firemní intranet k přenosu on-line technologických dat ze vzdálených míst nebo výrobních úseků jako alternativu k vyhrazeným nebo sdíleným telemetrickým systémům.

Potenciální úspory, které internet může přinést, musí být naproti tomu brány v úvahu proti jeho současným nedostatkům, ať již jde o nespolehlivost (zejména ve špičkách zatížení webu) anebo nedostatečné (popř. koncovými uživateli za nedostatečné považované, což je v konečném důsledku totéž) zabezpečení přenášených dat.

Další informace
Datamonitor Plc., s hlavním sídlem v Londýně, je nezávislá poradenská firma zabývající se sledováním trendů mj. v oblasti průmyslové automatizace. Lze ji kontaktovat přes http://www.datamonitor.com