Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Měřidla průtoku a zbytkové vlhkosti sypkých hmot Mütec

V důsledku postupující automatizace výroby stále rostou požadavky na kvalitu vstupních produktů a správnost jejich dávkování. Kvalitní měřidla pro tuto oblast nabízí firma Mütec Instruments GmbH.

 

Humy 3000 – měření zbytkové vlhkosti sypkých hmot

Důležitým parametrem téměř všech sypkých hmot, zejména v potravinářství, je jejich zbytková vlhkost. Je-li větší než požadovaná, může být příčinou negativních změn mnoha dalších parametrů (např. doby skladování, aromatických vlastností, chuti, barvy, popř. nákladů na sušení, atd.) nebo i poškození konečného odběratele nakupujícího spolu s požadovaným materiálem i nepotřebnou vodu.
 
Uvedeným problémům lze vesměs předejít použitím přístroje Humy 3000 (popř. Humy 300), umožňujícího on-line měřit a zaznamenávat nejen vlhkost veškerých sypkých materiálů (pudry, písky, granule atd.), ale i jejich okamžitou teplotu, kterou využívá i jako kompenzační parametr. V přístroji je využit princip otevřeného vysokofrekvenčního rezonátoru, kdy měnící se permitivita měřeného materiálu způsobuje útlum mikrovlnného signálu úměrný obsahu vody. Senzor přístroje reaguje i na vlhkost absorbovanou v kapilárách, a tudíž měří v celém sledovaném průřezu. Výstupní signál senzoru je digitální, přenášený do vyhodnocovací jednotky linkou RS-485 na vzdálenost až 1 km. Jednotka má mj. vlastní paměť k uchování naměřených hodnot až pro 24 různých produktů (v režimu „data-logger“ za dobu až 720 h) a signalizační reléové výstupy k případnému sledování mezí (obr. 1). Výstupní on-line signál je proudový 0/4 až 20 mA či digitální (RS-232, RS-485).
 

MF 3000 – měření průtoku sypkých hmot

Vyžaduje-li výrobní postup přesné a spolehlivé dávkování sypké komponenty (komponent), lze s výhodou použít měřič hmotnostního průtoku sypkých hmot MF 3000. Čelo jeho senzoru vyzařuje mikrovlny částečně se odrážející od procházejících pevných částic, přičemž jeho frekvence odraženého signálu je vlivem Dopplerova jevu posunuta. Základem pro výpočet skutečně protékajícího množství je snímaný mezifrekvenční signál, jehož frekvence a amplituda jsou úměrné rychlosti a rozměru pevných částic. Vlastní senzor je umístěn v krytu z korozivzdorné oceli (IP65) a připojen čtyřžilovým kabelem k převodníku MF 3000 vzdálenému až 2 km, kde je signál on-line analyzován. Výstup z převodníku je proudový (miliampéry) nebo digitální (rozhraní RS-485) a standardně i reléový, umožňující signalizovat kritické průtoky. Přístroj dovoluje měřit též celkové proteklé množství, při předem zvolené časové jednotce.

Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka vlhkoměru Humy 3000 (foto: Mütec Instruments)