Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Měřicí zesilovač s displejem pro platinová čidla teploty

číslo 11/2003

Měřicí zesilovač s displejem pro platinová čidla teploty

Měřicí zesilovač typu TR2432 je univerzální zobrazovací a popř. ovládací přístroj určený pro platinová čidla teploty. Elektronika zesilovače automaticky rozpozná, zda je připojeno čidlo Pt100 nebo Pt1000, a to dvou-, tří-, nebo čtyřvodičově. V kombinaci s velkým teplotním rozsahem –40 až +300 °C může být jedním přístrojem řešeno velké množství úloh a měření teploty vyskytujících se při sledování a řízení technologických procesů.

Obr. 1.

Pro spojité měření teploty, např. v potravinářském průmyslu, má zesilovač TR2432 standardní analogový výstup s proměnnou citlivostí a velkým rozlišením, programově přepínatelný mezi 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V. Na čtyřmístném displeji (desetisegmentové číslice z LED) lze kdykoliv číst aktuální naměřenou teplotu. Je-li požadován pouze řídicí signál do systému, může být zobrazení vypnuto.

Přídavně mohou být přímo, prostřednictvím spínacího výstupu, hlídány kritické stavy procesu, např. překročení mezních teplot. Spínací výstup je programovatelný (PNP/NPN, hystereze/okénko; spínač/rozpínač), se signalizací žlutou LED a zatížitelný proudem až 250 mA. Teplota sepnutí nebo rozepnutí je nastavitelná programovacím tlačítkem v rozmezí odpovídajícím –39,8 až +300 °C (tam) a –40 až +299,8 °C (zpět) s rozlišením 0,1 °C (popř. 0,1 °F). Okolní teplota může být –25 až +70 °C a její vliv na měření nepřekročí 0,01 %/K.

Napájecí napětí zesilovače je 18 až 30 V DC a odběr menší než 55 mA. Zesilovač je odolný proti přepólování a přetížení, s taktovanou ochranou proti zkratu a integrovanými funkcemi watchdog a fail-safe. Perioda měřicího a zobrazovacího cyklu je 200 ms. Připojuje se konektorem M12 s pozlacenými kontakty a existuje k němu bohaté příslušenství (kabely, konektory, upevňovací spony i ochranné kryty).

Zesilovač TR2432 pohotově nahradí větší počet přístrojů jinak nutných k řízení procesu a hlídání mezních teplot, což představuje úsporu času i nákladů na instalaci, údržbu i vedení skladu náhradních dílů.

(ok)

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět