Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Měřicí technika pro řízení procesů

Měřicí technika pro řízení procesů

Pro řízení technologických procesů je nanejvýš důležité zajistit bezpečnou komunikaci. V každém okamžiku musí být zaručeno spolehlivé, bezchybné získávání a přenos fyzikálních veličin. To platí i ve ztížených podmínkách. V příspěvku je popsána nabídka přístrojů pro měření teploty firmy Camille Bauer spolu se způsoby přenosu a záznamu jejich signálů.

Měření teploty

Měření teploty jako nejčastější měření v průmyslu musí být řešena tak, aby vyhovovala rozmanitým požadavkům dané aplikace. Proto jsou ve výrobním programu firmy Camille Bauer různé přístroje pro měření teploty, od čidel teploty, přes programovatelné převodníky, které přeměňují napětí z termočlánků a hodnoty odporu z odporových teploměrů na výstupní analogové signály nebo sběrnicový protokol. Příkladem jsou převodníky do hlavice, které se montují přímo do připojovací hlavice čidla teploty (DIN 43 729, forma B). Signál snímače (termočlánku nebo odporového teploměru ve dvou-, tří- nebo čtyřvodičovém zapojení) se převádí přímo na signál 4 až 20 mA, HART nebo Profibus-PA. Převodníky do hlavice jsou volně programovatelné a parametrizovatelné.

Pro dvouvodičové zapojení snímačů jsou určeny tzv. inteligentní svorky, které se instalují buď přímo na technologické zařízení, nebo do skříňových rozváděčů. Svorky malých rozměrů umožňují zpracovávat velký počet signálů, přitom mají stejné funkce jako převodníky do hlavice.

Přímo do skříňového rozváděče se zabudovávají převodníky teploty pro montáž na lištu určené pro čtyřvodičové zapojení. Měřenou veličinu a měřicí rozsah lze naprogramovat pomocí PC. Všechny přístroje jsou galvanicky odděleny a mohou být dodány také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex). Pouzdro převodníku je z mechanicky velmi odolného a nevznětlivého polykabonátu (Lexan). K dispozici jsou i dvoukanálové převodníky.

Popsané přístroje mají tyto výhody:

  • jednoduchá manipulace – standardní měřicí rozsahy převodníků jsou pevně nastaveny,

  • úspora skladových položek – univerzální použití převodníků s nastavitelnou měřenou veličinou a rozsahem,

  • snadné uvedení do provozu – software umožňuje simulovat všechny vstupní a výstupní veličiny, a tak vyladit funkci měřicího řetězce,

  • snadná parametrizace díky intuitivnímu ovládání softwaru pomocí menu,

  • bezpečnost – většina převodníků je k dostání s trojcestným galvanickým oddělením a s certifikátem ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex),

  • univerzálnost – přístroje se dodávají s napájením ve všech rozsazích.

Konverze signálů a sběr dat

Moduly rozhraní fungují jako spojovací článek mezi vlastním technologickým procesem a řídicí technikou. Jsou vyráběny v provedení EEx ia, takže zajišťují bezpečný přenos signálů z oblastí s nebezpečím výbuchu do bezpečného prostředí a zpět.

Obrazovkové zapisovače řady Linax A300 a systém regulace teploty VR660/A200R jsou vhodné pro sběr, vizualizaci, ukládání a vyhodnocování údajů získaných z technologického procesu. Přístroje modulární koncepce mohou být flexibilně přizpůsobeny aktuálním požadavkům.

Ing. Vladimír Ševčík,
GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko
tel.: 516 482 614-6
tax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz