Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti v Plzni

číslo 12/2004

Měřicí technika pro kontrolu jakosti v Plzni

Česká metrologická společnost (ČMS) pořádá 8. a 9. března 2005 v Plzni čtrnáctý mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Jeho cílem je informovat o moderních měřicích přístrojích a metodách měření používaných ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii a v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole kvality výrobků a výrobních procesů. Součástí semináře budou také přednášky význačných odborníků o legislativních změnách v oboru metrologie souvisejících se vstupem ČR do EU, komentáře k ČSN EN ISO 9001, popř. navazujícím normám, a informace o nových normách vztahujících se k tolerancím rozměrů součástí a popř. drsnosti jejich povrchu.

Souběžně se seminářem se pod heslem Touch The Future uskuteční rozsáhlá výstava měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření geometrických i jiných veličin, zkoušky materiálu, pro kalibraci měřidel, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů a informační systémy pro metrologii a řízení jakosti.

Akce je určena pro pracovníky útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metrologie, zkušební techniky, technology, konstruktéry měřicích přípravků, vývojové pracovníky strojírenských, popř. elektrotechnických a metalurgických podniků a učitele vysokých i středních škol příslušného zaměření.

Na mezinárodní seminář navazuje (není však jeho částí) 10. března 2005 Konzultační den v areálu Škoda Plzeň, jehož účastníci budou mít možnost konzultovat s odborníky akreditovaných kalibračních laboratoří a zkušeben otázky měření, kalibrace měřidel a vybraných druhů zkoušek.

Bližší informace o akci lze získat v sekretariátu ČMS (paní I. Vidimová), tel./fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz, nebo přímo na adrese: ČMS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

(ed)

Inzerce zpět