Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost, z. s., pořádá po covidové odmlce jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Konference se bude konat ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v kongresovém centru Primavera Hotel & Congress centre v Plzni. Konference je již tradičně spojena s rozsáhlou výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky.

Akce je určena všem pracovníkům průmyslových organizací, metrologických středisek a laboratoří, kteří řídí nebo vykonávají metrologické procesy, a také dalším zájemcům o metrologii z oblasti školství, vědy aj. Minulého 29. ročníku konference, který se konal v roce 2020, se zúčastnilo 21 organizací, které zastupovaly desítky firem.

Do programu 30. ročníku konference jsou zařazeny, ve větším rozsahu než v minulých ročnících, odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných organizací. Posluchači tak budou mít možnost seznámit se s aktuálními informacemi z oblasti metrologické legislativy ČR, s rozdíly mezi českou a slovenskou metrologickou legislativou, a také s novinkami z oblasti aplikované metrologie zaměřené na posuzování shody se specifikací v praxi.

Na konferenci bude současně představen projekt DCC – Digitální kalibrační certifikát, který má přinést výrazný pokrok v digitalizaci výsledků kalibrací a jejich sdílení mezi laboratoří a uživatelem měřidel.

Zajímavá bude také přednáška týkající se srovnání kalibrací teplotních komor podle evropských norem a podle požadavků amerického programu NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program).

Program konference je koncipován tak, aby ve vymezeném čase poskytla získání co nejvíce informací s možností uplatnit je v praxi. Zároveň je dán dostatečný časový prostor pro setkávání a konzultace s odborníky, stejně jako konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky.

Další informace a přihláška: https://www.spolky-csvts.cz/cms.

                                                   (ed)